baner  2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści. Zachęcamy uczniów klas ósmych i ich rodziców do bieżącego śledzenia tych informacji.

       W naszej szkole główne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2017/18 odbyły się dnia 22 czerwca 2018r. Obchody te składały się jak zwykle z dwóch częci. Pierwszą był apel z udziałem uczniów klas I - III, którzy zdobyli Dyplom Wzorowego Ucznia oraz ich rodziców i wychowawców, zakończony krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy drugiej "a". Po apelu miały miejsce spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom klas I - III.
        Druga część to uroczysty apel z udziałem wyróżnionych uczniów klas VI - VII oraz ich rodziców, wychowawców oraz nauczycieli. Po raz kolejny nie pożegnano na nim absolwentów, bowiem zgodnie z zasadami reformy edukacji ucniowie klas siódmych będą kontynuować naukę w szkole podstaowej do klasy ósmej. Na apelu jak co roku wręczono uczniom stypendia dyrektora szkoły. Uczniowie oraz Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowali nauczycielom za trud dydaktyczno - wychowawczy. Ukoronowaniem apelu była część artystyczna, która tego roku z przymrużeniem oka przeanalizowała całoroczne dokonania uczniów i oceniła trud nauczycieli. Oprawą muzyczną jak zwykle zajął się szkolny chór.  Po tej uroczystości uczniowie klas IV - VII udali się do klasopracowni na spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom.
      21 czerwca w ramach projektu edukacyjnego "Podsumowujemy nasze dokonania" zorganizowano również apele obu grup wiekowych, w trakcie których wręczono nagrody laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych na wszystkich szczeblach oraz podsumowano osiągnięcia sportowe.
         Fotograficzne wspomnienia znajdziecie w naszej Galerii.

logosp18

Minister Anna Zalewska wspólnie z Minister Elżbietą Rafalską wystosowały list do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie rodziców uczniów o sposobie uzyskania świadczenia "Dobry Start", terminach składania wniosków i najważniejszych szczegółach dotyczących programu. Oto jego treść:

 

zasady.pdf
Zasady świadczenia - "Dobry Start"

pobierz >>>

W okresie letnim w naszej szkole będą zorganizowane półkolonie letnie dla dzieci, których rodzice do 8 czerwca 2018 r. złożyli w sekretariacie naszej szkoły stosowne dokumenty oraz wnieśli stosowne opłaty.
I turnus: 20.08. - 24.08.2018
II turnus: 27.08. - 31.08.2018

Planowany program zajęć na czas półkolonii - kliknij tu.

Regulamin półkolonii - kliknij tu.

Dnia 24 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Matematyczna Łamigłowa” ,którego pomysłodawcą jest p. Mirosława Rybczyńska.
W indywidualnych zmaganiach matematycznych udział wzięło trzydziestu  uczniów klas I z całego miasta. Oto wyniki konkursu:
I miejsce - uczeń SP nr 7
II miejsce - uczennica SP nr 5
III miejsce - uczennica SP nr 17
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Pozostali uczestnicy odebrali upominki.
Wicedyrektor szkoły wręczyła opiekunom, którzy przygotowali dzieci do konkursu podziękowania. Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                   /oprac. Dorota Drews-Murawska /

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1274346