dyr2017

Dyrektor szkoły - mgr inż. Cezary Darłak 

wice2

 Wicedyrektor - mgr Alina Kilian


Pedagog szkolny - mgr Hanna Robalewska

Psycholog szkolny - mgr Monika Żak

 Nauczyciele biblioteki:
mgr Agata Kaczmarska

Nauczyciele świetlicy:
mgr Beata Stempska
mgr Justyna Zielińska
mgr Agnieszka Magdowska
mgr Bożena Busse

Logopeda:
mgr Adriana Dominikowska
mgr Joanna Litke
mgr Katarzyna Markowska
mgr Dorota Sulerzycka

Nauczyciele:

edukacja wczesnoszkolna:

mgr Iwona Bilicka
mgr Bożena Busse
mgr Dorota Drews-Murawska
mgr Jolanta Fischer
mgr Monika Kaprykowska
mgr Joanna Litke
mgr Elżbieta Makowska
mgr Beata Kaniecka
mgr Izabela Wilmanska


nauczyciele specjaliści wspierający proces edukacyjno-wychowawczy:

mgr Adriana Dominikowska
mgr Katarzyna Dudzińska
mgr Małgorzata Miesikowska
mgr Aleksandra Mikulska
mgr Małgorzata Pełka
mgr Alina Wach
mgr Maciej Spasow


język polski:

mgr Małgorzata Kochalska (zast. mgr Magdalena Wiśniewska)
mgr Grażyna Murawska - Bakacz
mgr Magdalena Ziółkowska
mgr Ewa Ceglewska

język angielski:

mgr Paulina Grązka
mgr Lesya Leonowa-Grudzińska
mgr Aleksandra Wtorek
mgr Merri Zacharian

język niemiecki:

mgr Sylwia Kilkowska

historia/WOS:

mgr Anna Olga Jóźwiak
mgr Joanna Rutkowska - Bojarska zast. mgr Marek Barański

przyroda:

mgr Marzena Cieślak
mgr Ewa Zygadlewicz

biologia:

mgr Ewa Zygadlewicz

geografia:

mgr Marzena Cieślak

fizyka i chemia:

mgr Łukasz Plieth
mgr Rafał Wykliński

matematyka:

mgr Marta Barańska
mgr Alina Danielak (zast. M. Reetz i I. Tyszczenko)
mgr Wojciech Darłak
mgr Łukasz Plieth


informatyka/edukacja informatyczna:

mgr Alina Kilian
mgr Mirosław Piwowarczyk

technika:

mgr Aleksandra Mikulska

plastyka i muzyka:

mgr Artur Lewandowski 
mgr Sylwia Szczypior

wychowanie fizyczne:

mgr Anna Bonikowska
mgr Bartłomiej Dominikowski
mgr inż. Janusz Danielak
mgr Bogdan Grzebieniewski
mgr Michał Horna
mgr Agnieszka Magdowska

religia:

mgr Elżbieta Renkel
mgr Dorota Sulerzycka
ks. mgr Damian Wacławski

wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Elżbieta Renkel
mgr Ewa Zygadlewicz

doradztwo zawodowe:

mgr Aleksandra Wtorek

edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr Mirosław Piwowarczyk

zajęcia rewalidacyjne oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

mgr inż. Cezary Darłak

mgr Daria Kubicka

mgr Katarzyna Markowska

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1358511