Dyrektor szkoły - mgr Monika Mejer 

mm

 Wicedyrektor - mgr Alina Wach 

wach

Pedagog szkolny - mgr Hanna Robalewska 

hr

 

Pedagog specjalny - mgr Katarzyna Markowska 

markowska

Psycholog szkolny- mgr Magdalena Radacka

Nauczyciele specjaliści:

bilickadomonikowska2dudziskafischerkubickalitkemarkowskamiesikowskamikulskaaspasowstempskawachzieliskazikowskasnieek

 Nauczyciele biblioteki: 
mgr Agata Kaczmarska 

Nauczyciele świetlicy:  

mgr Justyna Zielińska
mgr Jolanta Fischer
mgr Sylwia Nawrocka 
mgr Tomasz Cichoń

Logopeda: 

mgr Joanna Litke 
mgr Katarzyna Markowska 

Nauczyciele: 
edukacja wczesnoszkolna: 

mgr Iwona Bilicka 
mgr Bożena Busse 
mgr Dorota Drews-Murawska 
mgr Dominika Szmit
mgr Joanna Litke 
mgr Elżbieta Makowska 
mgr Beata Kaniecka 
mgr Małgorzata Miesikowska 
mgr Izabela Wilmanska

nauczyciele specjaliści wspierający proces edukacyjno-wychowawczy

mgr Adriana Dominikowska 
mgr Katarzyna Dudzińska 
mgr Sylwia Kilkowska 
mgr Aleksandra Mikulska 
mgr Małgorzata Pełka 
mgr Alina Wach  
mgr Maciej Spasow
mgr Beata Stempska 
mgr Kamila Śnieżek 

język polski

mgr Magdalena Wiśniewska (zast. za mgr Małgorzatę Kochalską)
mgr Grażyna Murawska - Bakacz 
mgr Magdalena Ziółkowska 
mgr Ewa Ceglewska 
 
język angielski: 

mgr Paulina Grązka 
mgr Lesya Leonowa-Grudzińska 
mgr Aleksandra Wtorek 
mgr Merri Zacharian 

język niemiecki: 

mgr Sylwia Kilkowska
mgr Lesya Leonowa-Grudzińska

historia/WOS: 

mgr Anna Olga Jóźwiak 
mgr Joanna Rutkowska - Bojarska  

przyroda: 

mgr Ewa Zygadlewicz 
 
biologia: 

mgr Ewa Zygadlewicz 
 
geografia: 

mgr Tomasz Cichoń 
 
fizyka i chemia: 

mgr Rafał Wykliński 

matematyka: 

mgr Marta Barańska 
mgr Alina Danielak  
mgr Wojciech Darłak 
mgr inż. Cezary Darłak 

informatyka/edukacja informatyczna: 

mgr Alina Danielak 

mgr Mirosław Piwowarczyk

technika: 

mgr Aleksandra Mikulska 
 
plastyka  

mgr Sylwia Szczypior 

mgr Aleksandra Mikulska 

muzyka: 

mgr Sylwia Szczypior 
 
wychowanie fizyczne: 

mgr Anna Bonikowska 
mgr Bartłomiej Dominikowski 
mgr inż. Janusz Danielak 
mgr Bogdan Grzebieniewski 
mgr Michał Horna 
mgr Agnieszka Magdowska 
 
religia: 

mgr Elżbieta Renkel 
mgr Dorota Sulerzycka 
ks. mgr Damian Wacławski 
 
wychowanie do życia w rodzinie: 

mgr Elżbieta Renkel 
mgr Ewa Zygadlewicz 

doradztwo zawodowe: 

mgr Aleksandra Wtorek 

edukacja dla bezpieczeństwa: 

mgr Mirosław Piwowarczyk 

zajęcia rewalidacyjne  

mgr Daria Kubicka 

 pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

mgr Hanna Robalewska 

 mgr Anna Gocłowska

pedagog specjalny

mgr Magdalena Radacka

Sylwetki nauczycieli spacjalistów znajdują się w zakładce na stronie głównej - Integracja

 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1444994