Dyrektor szkoły - mgr Monika Mejer 

mm

 Wicedyrektor - mgr Alina Wach 

wach

Pedagog szkolny - mgr Izabela Zielińska 

 

Pedagog specjalny - mgr Daria Kubicka 

kubicka

Psycholog szkolny- mgr Oliwia Berent

Nauczyciele specjaliści:

bilickadomonikowska2dudziskafischerkubickalitkemiesikowskamikulskaaspasowstempskawachzieliskazikowskasnieek

 Nauczyciele biblioteki: 
mgr Agata Kaczmarska 

Nauczyciele świetlicy:  

mgr Jolanta Fischer
mgr Sylwia Nawrocka 
mgr Tomasz Cichoń
mgr Anna Knoff

Logopeda: 

mgr Joanna Litke 

Nauczyciele: 
edukacja wczesnoszkolna: 

mgr Iwona Bilicka 
mgr Bożena Busse 
mgr Dorota Drews-Murawska 
mgr Dominika Szmit
mgr Joanna Litke 
mgr Elżbieta Makowska 
mgr Beata Kaniecka 
mgr Małgorzata Miesikowska 
mgr Izabela Wilmanska

nauczyciele specjaliści wspierający proces edukacyjno-wychowawczy

mgr Adriana Dominikowska 
mgr Katarzyna Dudzińska 
mgr Justyna Zielińska 
mgr Sylwia Kilkowska 
mgr Aleksandra Mikulska 
mgr Alina Wach  
mgr Maciej Spasow
mgr Beata Stempska 
mgr Kamila Śnieżek 

język polski

mgr Monika Mejer

mgr Magdalena Wiśniewska (zast. za mgr Małgorzatę Kochalską)
mgr Magdalena Ziółkowska 
mgr Ewa Krawczak 
 
język angielski: 

mgr Paulina Grązka 
mgr Lesya Leonowa-Grudzińska 
mgr Aleksandra Wtorek 
mgr Merri Zacharian 

język niemiecki: 

mgr Sylwia Kilkowska
mgr Lesya Leonowa-Grudzińska

historia/WOS: 

mgr Anna Goryńska (zast. za mgr Annę Olgę Jóźwiak) 
mgr Joanna Rutkowska - Bojarska  

przyroda: 

mgr Katarzyna Lenz, Maria Kwiatkowska(zast. za mgr Ewę Zygadlewicz) 

 
biologia: 

mgr Katarzyna Lenz, Maria Kwiatkowska(zast. za mgr Ewę Zygadlewicz) 

 
geografia: 

mgr Tomasz Cichoń 
 
fizyka i chemia: 

mgr Rafał Wykliński 

matematyka: 

mgr Marta Barańska 
mgr Marcin Gwara
mgr inż. Cezary Darłak 

informatyka/edukacja informatyczna: 

mgr Mirosław Piwowarczyk

technika: 

mgr Aleksandra Mikulska 
 
plastyka  

mgr Sylwia Szczypior 

mgr Aleksandra Mikulska 

muzyka: 

mgr Sylwia Szczypior 
 
wychowanie fizyczne: 

mgr Anna Bonikowska 
mgr Bartłomiej Dominikowski 
mgr inż. Janusz Danielak 
mgr Bogdan Grzebieniewski 
mgr Michał Horna 
 
religia: 

mgr Katarzyna Ziółkowska (zast. za mgr Elżbietę Renkel)

mgr Dorota Sulerzycka 
ks. mgr Damian Wacławski 
 
wychowanie do życia w rodzinie: 

mgr Marlena Simionkowska (zast. za mgr Elżbietę 

    Renkel i mgr Ewę Zygadlewicz)

doradztwo zawodowe: 

mgr Aleksandra Wtorek 

edukacja dla bezpieczeństwa: 

mgr Mirosław Piwowarczyk 

 pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

mgr Izabela Zielińska

mgr Oliwia Berent

 mgr Daria Kubicka

Sylwetki nauczycieli specjalistów znajdują się w zakładce na stronie głównej - Integracja

 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1516074