dyr2017

Dyrektor szkoły - mgr inż. Cezary Darłak 

wice2

 Wicedyrektor - mgr Alina Kilian


Pedagog szkolny - mgr Hanna Robalewska

Psycholog szkolny - mgr Monika Żak

 Nauczyciele biblioteki:
mgr Agata Kaczmarska

Nauczyciele świetlicy:
mgr Beata Kaniecka
mgr Daria Kubicka
mgr Beta Stempska
mgr Dominika Wiśniewska

Logopeda:
mgr Adriana Dominikowska
mgr Joanna Litke
mgr Katarzyna Markowska
mgr Dorota Sulerzycka

Nauczyciele:

edukacja wczesnoszkolna:

mgr Iwona Bilicka
mgr Bożena Busse
mgr Dorota Drews-Murawska
mgr Jolanta Fischer
mgr Dominika Wiśniewska
mgr Joanna Litke
mgr Elżbieta Makowska
mgr Mirosława Rybczyńska
mgr Izabela Wilmanska


nauczyciele specjaliści wspierający proces edukacyjno-wychowawczy:
mgr Adriana Dominikowska
mgr Katarzyna Dudzińska
mgr Sylwia Kilkowska
mgr Daria Kubicka
mgr Małgorzata Miesikowska
mgr Aleksandra Mikulska
mgr Małgorzata Pełka
mgr Kamila Śnieżek
mgr Alina Wach
mgr Maciej Spasow


język polski:
mgr Małgorzata Kochalska
mgr Ryszard Kilian
mgr Grażyna Murawska - Bakacz
mgr Magdalena Ziółkowska
mgr Ewa Ceglewska

język angielski:
mgr Paulina Grązka
mgr Lesya Leonowa-Grudzińska
mgr Aleksandra Wtorek
mgr Merri Zacharian

język niemiecki:
mgr Sylwia Kilkowska

historia/WOS:
mgr Anna Olga Jóźwiak
mgr Joanna Rutkowska - Bojarska zast. Danuta Łazarska

przyroda:
mgr Marzena Cieślak
mgr Ewa Zygadlewicz

biologia:
mgr Ewa Zygadlewicz

geografia:
mgr Marzena Cieślak

fizyka i chemia:
mgr Łukasz Plieth
mgr Rafał Wykliński

matematyka:
mgr Marta Barańska
mgr Alina Danielak
mgr inż. Cezary Darłak
mgr Wojciech Darłak
mgr Łukasz Plieth


informatyka/edukacja informatyczna:
mgr Marta Barańska
mgr Alina Kilian
mgr Artur Lewandowski
mgr Mirosław Piwowarczyk

technika:
mgr Aleksandra Mikulska

plastyka i muzyka:
mgr Monika Jelonek
mgr Sylwia Szczypior

wychowanie fizyczne:
mgr Anna Bonikowska
mgr Bartłomiej Dominikowski
mgr inż. Janusz Danielak
mgr Bogdan Grzebieniewski
mgr Michał Horna
mgr Agnieszka Magdowska

religia:
mgr Elżbieta Renkel
mgr Dorota Sulerzycka
ks. mgr Damian Wacławski

wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Elżbieta Renkel
mgr Ewa Zygadlewicz

doradztwo zawodowe:
mgr Aleksandra Wtorek

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Mirosław Piwowarczyk

zajęcia rewalidacyjne oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
mgr Katarzyna Markowska

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1337040