dyrek

Dyrektor szkoły - mgr inż. Cezary Darłak 

wice2

 Wicedyrektor - mgr Alina Kilian


Pedagog szkolny - mgr Hanna Robalewska [HR]

Psycholog szkolny - mgr Monika Żak [MŻ]

 Nauczyciele biblioteki:
mgr Agata Kaczmarska [AKa]
mgr Magdalena Ziółkowska [MZ]

Nauczyciele świetlicy:
mgr Justyna Zielińska (JZ)
mgr Beata Kaniecka (Ka)
mgr Emilia Kojak (EK)

Logopeda:
mgr Adriana Dominikowska
mgr Anna Gołębiewska
mgr Joanna Litke
mgr Dorota Sulerzycka

Nauczyciele:

edukacja wczesnoszkolna:
mgr Iwona Bilicka (Bi)
mgr Grażyna Bociek (Bo)
mgr Bożena Busse (BB)
mgr Dorota Drews-Murawska (DD)
mgr Jolanta Fischer (Fi)
mgr Joanna Litke (L)
mgr Elżbieta Makowska (EM)
mgr Mirosława Rybczyńska (Ry)
mgr Dominika Wiśniewska (DWi)
mgr Renata Suchan (RS)

nauczyciele specjaliści wspierający proces edukacyjno-wychowawczy:
mgr Marzena Cieślak
mgr Adriana Dominikowska (ADo)
mgr Katarzyna Dudzińska (KD)
mgr Anna Gołębiewska (AG)
mgr Małgorzata Miesikowska (MM)
mgr Aleksandra Mikulska (Mi)
mgr Małgorzata Pełka (MP)
mgr Kamila Śnieżek (KŚ)
mgr Alina Wach (AW)

język polski:
mgr Małgorzata Kochalska (MK)
mgr Ryszard Kilian (RK)
mgr Krystyna Uciechowska (KU)
mgr Magdalena Ziółkowska (MZ)

język angielski:
mgr Joanna Haftka - Cebulska (JH)
mgr Lesya Leonowa-Grudzińska (LG)
mgr Aleksandra Wtorek (Wt) - mgr Daria Sadurska (SD)
mgr Izabela Wilmanska (IW)
język niemiecki:
mgr Mirosława Dąbrowska (MDą)

historia i społeczeństwo/historia:
mgr Joanna Rutkowska - Bojarska (JR)

przyroda:
mgr Marzena Cieślak (MC)
mgr Ewa Zygadlewicz (Zy)

biologia:
mgr Ewa Zygadlewicz (Zy)

geografia:
mgr Marzena Cieślak (MC)

fizyka i chemia:
mgr Rafał Wykliński (RW)

matematyka:
mgr Marta Barańska (MB) - zastępstwo mgr Katarzyna Dróbka (KDr)
mgr Alina Danielak (AD)
mgr inż. Cezary Darłak (CD)
mgr Wojciech Darłak (WD)
mgr inż. Maria Reetz (Re)

zajęcia komputerowe/informatyka:
mgr Alina Danielak (AD)
mgr Alina Kilian (AK)
mgr Marta Barańska (MW)
mgr Mirosław Piwowarczyk (Piw)
mgr Wojciech Darłak (WD)

zajęcia techniczne/technika:
mgr Aleksandra Mikulska (Mi)

plastyka i muzyka:
mgr Sylwia Szczypior (SSz)
mgr Emilia Kojak (EK)

wychowanie fizyczne:
mgr Anna Bonikowska (ABo)
mgr Bartłomiej Dominikowski (Do)
mgr inż. Janusz Danielak (Da)
mgr Bogdan Grzebieniewski (BG)
mgr Michał Horna (MH)

religia:
mgr Elżbieta Renkel (ER)
mgr Dorota Sulerzycka (Su)
ks. mgr Michał Narodzonek (MN)

wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Elżbieta Renkel (ER)
mgr Ewa Zygadlewicz (Zy)

doradztwo zawodowe:
mgr Jadwiga Południak (JP)

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1179655