dyr2017

Dyrektor szkoły - mgr inż. Cezary Darłak 

wice2

 Wicedyrektor - mgr Alina Kilian


Pedagog szkolny - mgr Hanna Robalewska

Psycholog szkolny - mgr Monika Żak

 Nauczyciele biblioteki:
mgr Agata Kaczmarska

Nauczyciele świetlicy:
mgr Beata Kaniecka
mgr Jadwiga Południak
mgr Beta Stempska
mgr Renata Suchan
mgr Izabela Wilmanska
mgr Dominika Wiśniewska

Logopeda:
mgr Adriana Dominikowska
mgr Anna Gołębiewska
mgr Joanna Litke
mgr Katarzyna Markowska
mgr Dorota Sulerzycka

Nauczyciele:

edukacja wczesnoszkolna:
mgr Grażyna Bociek
mgr Bożena Busse
mgr Dorota Drews-Murawska
mgr Jolanta Fischer
mgr Joanna Litke
mgr Elżbieta Makowska
mgr Mirosława Rybczyńska
mgr Renata Suchan

nauczyciele specjaliści wspierający proces edukacyjno-wychowawczy:
mgr Adriana Dominikowska
mgr Katarzyna Dudzińska
mgr Małgorzata Miesikowska
mgr Aleksandra Mikulska
mgr Małgorzata Pełka
mgr Kamila Śnieżek
mgr Alina Wach
mgr Maciej Spasow
mgr Justyna Zielińska

język polski:
mgr Małgorzata Kochalska
mgr Ryszard Kilian
mgr Krystyna Uciechowska
mgr Magdalena Ziółkowska

język angielski:
mgr Joanna Haftka - Cebulska
mgr Agnieszka Kobus
mgr Lesya Leonowa-Grudzińska
mgr Daria Sadurska
mgr Alina Sulerzycka
mgr Izabela Wilmanska
mgr Aleksandra Wtorek

język niemiecki:
mgr Sylwia Kilkowska

historia i społeczeństwo/historia/WOS:
mgr Anna Olga Jóźwiak
mgr Joanna Rutkowska - Bojarska

przyroda:
mgr Marzena Cieślak
mgr Ewa Zygadlewicz

biologia:
mgr Ewa Zygadlewicz

geografia:
mgr Marzena Cieślak

fizyka i chemia:
mgr Łukasz Plieth
mgr Rafał Wykliński

matematyka:
mgr Marta Barańska
mgr Katarzyna Dróbka
mgr Alina Danielak
mgr inż. Cezary Darłak
mgr Wojciech Darłak
mgr inż. Maria Reetz


zajęcia komputerowe/informatyka/edukacja informatyczna:
mgr Marta Barańska
mgr Alina Danielak
mgr Wojciech Darłak
mgr Alina Kilian
mgr Mirosław Piwowarczyk

zajęcia techniczne/technika:
mgr Aleksandra Mikulska

plastyka i muzyka:
mgr Monika Jelonek
mgr Sylwia Szczypior

wychowanie fizyczne:
mgr Anna Bonikowska
mgr Bartłomiej Dominikowski
mgr inż. Janusz Danielak
mgr Bogdan Grzebieniewski
mgr Michał Horna
mgr Agnieszka Magdowska

religia:
mgr Elżbieta Renkel
mgr Dorota Sulerzycka
ks. mgr Michał Narodzonek

wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Violetta Świtacz

doradztwo zawodowe:
mgr Jadwiga Południak

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Mirosław Piwowarczyk

zajęcia rewalidacyjne:
mgr Katarzyna Markowska

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1226504