dyr2017

Dyrektor szkoły - mgr inż. Cezary Darłak 

wice2

 Wicedyrektor - mgr Alina Kilian


Pedagog szkolny - mgr Hanna Robalewska

Psycholog szkolny - mgr Monika Żak

 Nauczyciele biblioteki:
mgr Agata Kaczmarska

Nauczyciele świetlicy:
mgr Beata Kaniecka
mgr Jadwiga Południak
mgr Beta Stempska
mgr Renata Suchan
mgr Izabela Wilmanska
mgr Dominika Wiśniewska

Logopeda:
mgr Adriana Dominikowska
mgr Anna Gołębiewska
mgr Joanna Litke
mgr Katarzyna Markowska
mgr Dorota Sulerzycka

Nauczyciele:

edukacja wczesnoszkolna:
mgr Grażyna Bociek
mgr Bożena Busse
mgr Dorota Drews-Murawska
mgr Jolanta Fischer
mgr Joanna Litke
mgr Elżbieta Makowska
mgr Mirosława Rybczyńska
mgr Renata Suchan

nauczyciele specjaliści wspierający proces edukacyjno-wychowawczy:
mgr Adriana Dominikowska
mgr Katarzyna Dudzińska
mgr Anna Gołębiewska
mgr Małgorzata Miesikowska
mgr Aleksandra Mikulska
mgr Małgorzata Pełka
mgr Kamila Śnieżek
mgr Alina Wach
mgr Maciej Spasow
mgr Justyna Zielińska


język polski:
mgr Małgorzata Kochalska
mgr Ryszard Kilian
mgr Krystyna Uciechowska
mgr Magdalena Ziółkowska

język angielski:
mgr Joanna Haftka - Cebulska
mgr Agnieszka Kobus
mgr Lesya Leonowa-Grudzińska
mgr Daria Sadurska
mgr Izabela Wilmanska
mgr Aleksandra Wtorek

język niemiecki:
mgr Sylwia Kilkowska

historia i społeczeństwo/historia/WOS:
mgr Anna Olga Jóźwiak
mgr Joanna Rutkowska - Bojarska

przyroda:
mgr Marzena Cieślak
mgr Ewa Zygadlewicz

biologia:
mgr Ewa Zygadlewicz

geografia:
mgr Marzena Cieślak

fizyka i chemia:
mgr Łukasz Plieth
mgr Rafał Wykliński

matematyka:
mgr Marta Barańska
mgr Katarzyna Dróbka
mgr Alina Danielak
mgr inż. Cezary Darłak
mgr Wojciech Darłak
mgr inż. Maria Reetz


zajęcia komputerowe/informatyka/edukacja informatyczna:
mgr Marta Barańska
mgr Alina Danielak
mgr Wojciech Darłak
mgr Alina Kilian
mgr Mirosław Piwowarczyk

zajęcia techniczne/technika:
mgr Aleksandra Mikulska

plastyka i muzyka:
mgr Monika Jelonek
mgr Sylwia Szczypior

wychowanie fizyczne:
mgr Anna Bonikowska
mgr Bartłomiej Dominikowski
mgr inż. Janusz Danielak
mgr Bogdan Grzebieniewski
mgr Michał Horna
mgr Agnieszka Magdowska

religia:
mgr Elżbieta Renkel
mgr Dorota Sulerzycka
ks. mgr Michał Narodzonek

wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Violetta Świtacz

doradztwo zawodowe:
mgr Jadwiga Południak

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Mirosław Piwowarczyk

zajęcia rewalidacyjne:
mgr Katarzyna Markowska

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1265490