Jeśli chcesz przeczytać wybrany dokument kliknij jego nazwę.

doc

STATUT SZKOŁY

doc

 

 PROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

 

docREGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW NA PRZERWACH

docREGULAMIN WYJŚCIA NA ZAJĘCIA SPORTOWE ODBYWAJĄCE SIĘ POZA TERENEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU

docREGULAMIN FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU

 

docREGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH 

 

docREGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 

doc.jpg REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

doc REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU                                                                       WIZYJNEGO

docREGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW I BOISKA                                                                      WIELOFUNKCYJNEGO  

docREGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

docREGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA                                                                       Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 

docKONTROLA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

docOŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Procedury bezpieczeństwa uczestników procesu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu podczas pandemii covid-19

>*<

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS -CoV-2 u uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu

Procedury funkcjonowania w czasie pandemii Covid -19,

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 18

im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu,

w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS – tryb pełny stacjonarny

>kliknij w obrazek<

 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1503235