baner  2017

Grafika z tekstem "Powrót uczniów do nauki po feriach"

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, nadal będą się uczyć zdalnie. Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach - źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach.

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych w szkole (dotyczy szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych), którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Dyrektorzy szkół podstawowych, w tym artystycznych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Organizacja konkursów, olimpiad lub turniejów w szkole, centrum lub placówce

Podobnie jak przed feriami dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych oraz szkołach i oddziałach mistrzostwa sportowego

Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego w tych oddziałach i szkołach w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia.

~*~

Wytyczne obowiązujące w naszej szkole w związku z powrotem klas I-III na zajęcia stacjonarne (opracowane na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS oraz z uwzględnieniem możliwości bazowych i logistycznych szkoły) - kliknij tu.

Szanowni Państwo!

W związku z akcją promocyjną # SzczepimySię otrzymaliśmy z SANEPIDU za pośrednictwem Wydziału Edkacji następującą informację:

"Trwa akcja promocyjna # SzczepimySię. W związku z tym otrzymaliśmy wymóg z MZ, by jak najszybciej umieścić link ze spotami, gdzie jest to tylko możliwe".

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA SPOTÓW:

https://wetransfer.com/downloads/123e2969154fb65e41757a5537262ccc20210107090039/85b79ceae98b9896fd4c5bf673806f8520210107090157/95dc4b

 

 

MENpowrot18012021

Na konferencji prasowej w dniu 11-stycznia 2021 r.  minister zdrowia poinformował, że od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 wracają do stacjonarnej nauki w szkołach.

Powrót najmłodszych uczniów do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Resort edukacji i nauki wspólnie z GIS i ministerstwem zdrowia przygotował wytyczne dla placówek - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.  Znajdują się w nich zasady organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

Na polecenie Kuratora  Oświaty w Bydgoszczy umieszczamy ulotkę informacyjną określającą zasady postępowania dla nauczycieli i innych pracowników szkoły w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2.

KW 150663 WSSE plik1 page 001

 

miko zwierz „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,

ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,

zawsze zatacza koło i wraca do nas.”

Kochani Darczyńcy, pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy udzielili wsparcia podopiecznym z Ośrodka Opieki nad Zwierzętami  w Węgrowie i wzięli czynny udział w corocznej akcji szkolnej. Dzięki Waszym staraniom zebraliśmy mnóstwo darów, które trafiły do bezdomnych i porzuconych zwierząt.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom oraz Ludziom Dobrej Woli, którzy przyczynili się do naszego wspólnego przedsięwzięcia raz jeszcze dziękuję za zaangażowanie i okazane dobre serce. To dzięki Wam łatwiej będzie czworonogom przetrwać zimę!

Życzymy wszystkim Darczyńcom wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2021.

                                                                                        E.Makowska, I.Pauczyńska

Podzikowanie karma

Mikoajki dla zw 2020

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1349675