baner  2017

Grafika chłopcem i tekstem: "Próbny egzamin ósmoklasisty - informacja MEiN i CKE"

W dniach17 - 19 marca 2021 r.odbędzie się  próbny egzamin ósmoklasisty. Jest  to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

• 17 MARCA – język polski (czas trwania 120 minut);
• 18 MARCA  – matematyka (czas trwania 100 minut);
• 19 MARCA  – język angielski/niemiecki (czas trwania 90 minut).

Jednocześnie przypominamy, że dla uczniów posiadających stosowne dostosowania, czas trwania poszczególnych egzaminów wydłuża się.

Przeprowadzenie egzanminu planowane jest na terenie szkoły w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEiN. O innych szczegółach organizacyjnych egzaminu uczniowie zostaną poinformowani przez wychowawców klas.

przydatny link - https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00010000_01_01.pdf

Zwracamy uwagę, że zainteresowani uczniowie mogą składać deklaracje uczestnictwa w konsultacjach przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty, które odbywałyby się na terenie szkoły w systemie stacjonarnym. Deklaracje te składamy do nauczycieli języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczących w danej klasie.

Od 1 marca 2021 r. będą realizowane na terenie szkoły konsultacje dla zainteresowanych uczniów  klas ósmych (z przedmiotów objetych egzaminem ósmoklasisty - j. polski, matematyka, j. obcy). Terminy realizacji i zasady organizacji zobowiązani sa podać uczniom nauczyciele tych przedmiotów uczący w danych klasach.

Od 1 do 14 marca w województwie kujawsko - pomorskim szkoły i placówki  będą funkcjonowały tak jak dotychczas, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/do-konca-lutego-dzialalnosc-szkol-i-placowek-na-dotychczasowych-zasadach

Od poniedziałku, 15 lutego br. przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym. 

Grafika z tekstem: "Do końca lutego br. szkoły i placówki oświatowe funkcjonują na dotychczasowych zasadach"

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, od 15 lutego nadal będą miały zajęcia stacjonarne w placówkach i w szkołach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieżydo końca lutego br. uczą się zdalnie. 

Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

***

W przypadku szczególnych sytuacji, o zmianach organizacji zajęć w klasach 1-3 w naszej szkole, Rodzice informowani są za pośrednictwem e-dziennika.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III wraz z rodzicami do włączenia się w inicjatywę charytatywną "Paczka dla rodaka na Kresach - Akcja czekolada". Dla Polaków mieszkających na Litwie, Łotwie i Białorusi zbieramy czekolady i inne słodycze. Potrzebne są również artykułu szkolne, sportowe i spożywcze z długim terminem ważności takie jak olej, kawa, herbata, puszki mięsne, kosmetyki, materiały medyczne. 

Zbiórka trwa od 8 do 18 lutego 2021 roku. Produkty przynosimy do sali 111 do pani Izabeli Wilmanskiej.

Wielkie rzeczy zaczynają się od małych kroków - czyńmy dobro!!!

Szczegóły - kliknij tu i tu.

                                                             /szkolny koordynator akcji - I. Wilmanska/

Uwaga rodzice dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2021/22 naukę w szkole!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu informuje, że w dniach od 1 lutego – 5 marca 2021 r. (dzieci z obwodu szkoły oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) i 8 - 22 marca 2021 r. (dzieci spoza obwodu szkoły oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w sekretariacie naszej szkoły w godz. 7.30 - 14.30 prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2014 do klas pierwszych.
Serdecznie zapraszamy!
 
Przypominamy także, iż w naszej szkole od wielu lat funkcjonują z powodzeniem odziały integracyjne. Zachęcamy do zapisywania do klas pierwszych również dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Procedury rekrutacyjne wraz z niezbednymi dokumentami do pobrania znajdują się w zakładce Rekrutacja (panel po lewej stronie).

Szczegółowych informacji można również zasięgnąć w sekretariacie szkoły osobiście oraz telefonicznie (tel. 56 4626943).
 
szkola front

Grafika na białym tle z napisem terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol znaleźć mozna informacje MEN dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy uczniów klas ósmych oraz ich rodziców do zapoznania się z podanymi informacjami.

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1353888