baner  2017

Opłata za obiady za m-c październik:
 23 dni x 3,20 = 73,60 zł

Wpłatę proszę uiścić w nieprzekraczalnym terminie
od 24.09.2018r. do 28.09.2018 r.

                                           
         
                                                                    D. Wiśniewska - n-l świetlicy

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści. Zachęcamy uczniów klas ósmych i ich rodziców do bieżącego śledzenia tych informacji.

sprkl6

W tej zakładce zamieszczane będą komunikaty dotyczące sprawdzianu dla uczniów klas ósmych.

 Adres strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

tu znaleźć można wszelkie informacje dotyczące terminów, dostosowań, przebiegu egzaminu. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z nimi!

 

     Wnioski na stypendium szkolne składają rodzice (opiekunowie) uczniów, zamieszkałych w Grudziądzu, u pedagoga szkolnego w terminie od 01.09. do 17.09.2018 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny netto za miesiąc sierpień 2018 r. oraz zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Do dochodu, który nie może przekroczyć 514,00 zł. na osobę w rodzinie wliczamy wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne wypłacane powtarzalnie, np. zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp.  Do dochodu nie wlicza się świadczeń o charakterze jednorazowym lub celowym (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dotacje celowe z MOPR- w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, świadczenia 500+, itp.).
        Od 01 października zmianie ulega kryterium dochodowe i wynosić będzie 528,00 zł./m-c/osoba.

                                                                                                     Pedagog szkolny

         Tego roku 3, a nie jak zwykle 1 września 2018r. uczniowie naszej szkoły, tak jak i ich rówieśnicy w całej Polsce, rozpoczęli nowy rok szkolny 2018/19. Uroczystości tradycyjnie poprzedzone zostały spotkaniem najmłodszych uczniów naszej szkoły - pierwszoklasistów, zgromadzonych wraz z rodzicami, na boisku przed głównym wejściem do szkoły. Tam dzieci po powitaniu przez dyrektora szkoły przydzieleni zostali do klas i z wychowawcami oraz rodzicami udali się na inaugurację do sali gimnastycznej. Przewodnicząca SU powitała zgromadzonych i rozpoczęła pierwszy w ich życiu szkolny apel. Dyrektor szkoły tradycyjnie zabierając głos włączył do dialogu dzieci i ich rodziców. Nie zabrakło krótkiej części artystycznej w wykonaniu uczniów klasy 3a. Dokonano także podziału czwartoklasistów, których składy klas uległy cześciowym zmianom w związku z koniecznością likwidacji jednego z oddziałów.
      Tego dnia wszyscy uczniowie spotkali się również z wychowawcami w swoich izbach lekcyjnych. Padły zwyczajowe słowa, iż rok szkolny 2018/19 można uznać za rozpoczęty.

    Fotograficzne wspomnienia w naszej Galerii (folder Z życia szkoły), kliknij tu.

Życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi udanego, pełnego sukcesów nowego roku szkolnego 2018/19.

szkola

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1198629