baner  2017

      Opłata za obiady w marcu – 5,19 zł x 19 dni = 98,61 zł

Wpłaty za korzystanie z obiadów należy dokonywać przelewem na konto bankowe w nieprzekraczalnym terminie od 23.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

W okresie rekolekcji obiady nie będą wydawane.

W przypadku rezygnacji z obiadów w marcu, proszę o pisemne zgłoszenie przez e-dziennik do 27.02.2020 r. W sytuacji braku rezygnacji, zobowiązani są Państwo do uiszczenia opłaty.

NR KONTA – OBIADY SP18
PKO BP SA

96 1020 5040 0000 6502 0116 1900

obiady druk

1. Podając w tytule płatności: nazwisko i imię ucznia, za jaki miesiąc jest płatność oraz liczbę obiadów opłacanych (np. Kowalski Jan, marzec 2020 - 15 obiadów).
2. Zwracamy uwagę, aby wpłacać dokładną kwotę bez "zaokrąglania" należności do pełnych złotych.

3. W momencie uiszczenia wpłaty, wydawany jest karnet obiadowy. Dostarczenie potwierdzenia wpłaty uprawnia do wydania karnetu obiadowego. Każde dziecko jest zobowiązane do okazywania karnetu obiadowego, przed wydaniem posiłku.

Ewentualne wpłaty bezpośrednio do n-la świetlicy w wyznaczone dni:
24.02.2020 r. (poniedziałek) w godzinach od 6:30 – 7:40
25.02.2020 r. (wtorek) w godzinach : 8:00 – 9:30; 11:40- 14.25
26.02.2020 r. (środa) w godzinach : 10:30 – 11:25 oraz 12:40- 13:20


                                                                 D. Kubicka - nauczyciel świetlicy

Omawianie lektur nie musi być nudne! Przekonali się o tym ostatnio uczniowie klasy 7a i 7b, którzy wcielili się w postacie z "Zemsty" Aleksandra Fredry. Samodzielnie przygotowali stroje i rekwizyty, przeprowadzili próby oraz zaprezentowali wyniki swojej pracy na lekcji. Efektem ich wspólnego działania były wspaniałe przedstawienia fragmentów lektury. Było zabawnie i ciekawie. Uczniowie niesamowicie zaangażowali się w realizację tego przedsięwzięcia. Na pewno nikt nie zapomni, o czym opowiada "Zemsta" :).
 
Informacja i zdjęcia: Ewa Ceglewska
     pilka reczW roku szkolnym 2020/2021 otwieramy kolejny oddział sportowy na poziomie II etapu edukacyjnego o specjalności piłka ręczna chłopców i dziewcząt. Opiekunowie prawni uczniów rozpoczynających naukę w przyszłym roku szkolnym w klasie 4 i posiadających odpowiednie predyspozycje proszeni są o dokonanie zgłoszenia w sekretariacie naszej szkoły.
     W związku z tym w dniach od 3 lutego – 23 marca 2020 r. rodzice zainteresowani naborem mogą składać wnioskiw sekretariacie naszej szkoły w godz. 7.30 - 15.00.
     W terminach: 3.04. - 12.04.2020 r. przeprowadzone zostaną próby sprawności fizycznej dla kandydatów, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.
     Listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych zostaną podane do publicznej wiadomości 16.04. marca 2020 r.
     Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i naboru udziela P. Bartłomiej Dominikowski (nauczyciel wychowawnia fizycznego).

Uwaga rodzice dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2020/21 naukę w naszej szkole!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu informuje, że w dniach od 3 lutego – 6 marca 2020 r. (dzieci z obwodu szkoły oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) i 9 - 23 marca 2020 r. (dzieci spoza obwodu szkoły oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w sekretariacie naszej szkoły w godz. 7.30 - 15.00 prowadzone będą zapisy dzieci z rocznika 2013 do klas pierwszych.
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostana podane do publicznej wiadomości 31 marca 2020 r. do g. 13.00. W tym celu rodzice dziecka mają obowiązek zgłosić się do sekretariatu szkoły w okresie 1 - 7 kwietnia 2020 r. w celu potwierdzenia woli przyjęcia jego dziecka do szkoły w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

Procedury rekrutacyjne wraz z niezbednymi dokumentami do pobrania znajdują się w zakładce Rekrutacja (panel po lewej stronie).

Szczegółowych informacji można również zasięgnąć w sekretariacie szkoły osobiście oraz telefonicznie (tel. 56 4626943).
 
szkola front

     23 stycznia to znacząca data w historii naszego regionu . W 1920 roku, po prawie 148 latach niewoli pruskiej, Grudziądz wyzwolił się spod jarzma zaborcy i powrócił w granice niepodległego państwa polskiego.
     W 2020 roku to święto było szczególne ze względu na 100. rocznicę powrotu miasta do Polski. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas którego uczniowie żywo zaangażowali się w obchody tak ważnego dla grudziądzan wydarzenia.
    Uroczystość składała się z przedstawienia dotyczącego czasu od rozbiorów do powrotu Grudziądza do Macierzy oraz krótkiej prezentacji najważniejszych faktów historycznych z tego okresu. Ponadto szkolny chór zaprezentował cały wachlarz najpiękniejszych pieśni patriotycznych.
Uczniowie grudziądzkich szkół wzięli również udział w miejskich obchodach upamiętniających tą tak ważną datę w naszej historii regionalnej.
     23 stycznia o godzinie 11.30 dzieci i młodzież ubrana w błękitne czapki, kotyliony, chorągiewki i balony stawiła się przed Starostwem Powiatowym. Po krótkiej uroczystości i wystrzale sygnalizującym rozpoczęcie marszu, wszyscy zebrani ruszyli w stronę Rynku Głównego.
   Uroczystość składała się z inscenizacji historycznej, w której grupy rekonstrukcyjne przedstawiły jak wyglądało przejmowanie miasta z rąk niemieckich. Była to piękna i wzruszająca lekcja historii.
     Po inscenizacji nastąpiła uroczystość patriotyczna połączona z ceremoniałem wojskowym.

                                                                                                        /oprac. A.O. Jóźwiak/

Fotograficzne wspomnienia znajdziecie w naszej Galerii.

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1300931