2024-01-30

       Procedury rekrutacyjne w Szkole Podstawowej nr 18                w Grudziądzu


Sekretariat szkoły od 01-02-2024r. prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2024/25 wg zasad:

Przyjmujemy:

- dzieci 7-letnie (rocznik 2017) - do klas pierwszych (objęte obowiązkiem    szkolnym);

- dzieci 6-letnie (rocznik 2018) - do klas pierwszych (spełniające formalności, zgodnie z art. 36 ustawy - Prawo oświatowe).

Zapisując dziecko do klasy pierwszej naszej szkoły należy mieć przy sobie:

- skrócony akt urodzenia dziecka i dowód tożsamości rodzica/opiekuna (do wglądu)

- jedną fotografię dziecka do legitymacji szkolnej.

Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają i składają następujące dokumenty:

- Zgłoszenie do szkoły (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) 

- Wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)

- Podanie o przyjęcie do oddziału integracyjnego (dotyczy dzieci, które rodzice chcą zapisać do oddziału integracyjnego)

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci z niepełnosprawnością, które mają uczęszczać do oddziału integracyjnego)

- Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli dziecko było badane w poradni).

- Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie posiadamy). - Inne, mogące potwierdzić kryteria rekrutacyjne, np. wskazanie lekarskie dotyczące wyboru szkoły

Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie placówki. -Wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)

 

Nazwa dokumentu Przyciski pobrania
Zgłoszenie do szkoły (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)

pobierz

Wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczydzieci spoza obwodu szkoły)

 pobierz
Podanie o przyjęcie do oddziału integracyjnego

 pobierz
Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły pobierz

 
podstawa prawna:
 
 ZARZĄDZENIE NR 38 i 39/24
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 19 STYCZNIA 2024 r.

 
 
***************************************
 
 
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1503167