Rekrutacja


Procedury rekrutacyjne w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu


Sekretariat szkoły prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2017/18 wg zasad:

Przyjmujemy:
- dzieci 7-letnie (rocznik 2010) - do klas pierwszych (objęte obowiązkiem szkolnym);
- dzieci 6-letnie (rocznik 2011) - do klas pierwszych (na życzenie rodzica).

Zapisując dziecko do klasy pierwszej naszej szkoły należy mieć przy sobie:
- dowód osobisty matki dziecka (do wglądu)
- akt urodzenia dziecka (do wglądu)
- jedną fotografię dziecka do legitymacji szkolnej.

Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają i składają następujące dokumenty:

  • - Zgłoszenie do szkoły (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) 
  • - Wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)
  • - Podanie o przyjęcie do oddziału integracyjnego (dotyczy dzieci, które rodzice chcą zapisać do oddziału integracyjnego)
  • - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci z niepełnosprawnością, które maja uczęszczać do oddziału integracyjnego).
  • - Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli dziecko było badane w poradni).
  • - Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie posiadamy).
  • - Inne, mogące potwierdzić kryteria rekrutacyjne, np. wskazanie lekarskie dotyczące wyboru szkoły).
 Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Nazwa dokumentu Przyciski pobrania
Zgłoszenie do szkoły (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)

pobierz
Wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)

 pobierz
Podanie o przyjęcie do oddziału integracyjnego

 pobierz

PROCEDURA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W GRUDZIĄDZU
w roku szkolnym 2017/18

Materiały dotyczące rekrutacji dzieci do szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

 UCHWAŁA NR XXXV/25/17
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina-miasto Grudziądz

uchw kryt rek 201720170420
ZARZĄDZENIE NR 139/17
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz
 

zarz rek 201720170420
ter rek 201720170420
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1170501