2021-02-02

       Procedury rekrutacyjne w Szkole Podstawowej nr 18                w Grudziądzu


Sekretariat szkoły od 1-02-2023 r. prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2023/24 wg zasad:

Przyjmujemy:
- dzieci 7-letnie (rocznik 2016) - do klas pierwszych (objęte obowiązkiem szkolnym);
- dzieci 6-letnie (rocznik 2017) - do klas pierwszych (na życzenie rodzica).

Zapisując dziecko do klasy pierwszej naszej szkoły należy mieć przy sobie:
- dowód osobisty matki dziecka (do wglądu)
- akt urodzenia dziecka (do wglądu)
- jedną fotografię dziecka do legitymacji szkolnej.

Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają i składają następujące dokumenty:

  • - Zgłoszenie do szkoły (dotyczy dzieci z obwodu szkoły) 
  • - Wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)
  • - Podanie o przyjęcie do oddziału integracyjnego (dotyczy dzieci, które rodzice chcą zapisać do oddziału integracyjnego)
  • - Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci z niepełnosprawnością, które mają uczęszczać do oddziału integracyjnego).
  • - Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli dziecko było badane w poradni).
  • - Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli takie posiadamy).
  • - Inne, mogące potwierdzić kryteria rekrutacyjne, np. wskazanie lekarskie dotyczące wyboru szkoły).
 Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Nazwa dokumentu Przyciski pobrania
Zgłoszenie do szkoły (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)

pobierz
Wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)  pobierz
Podanie o przyjęcie do oddziału integracyjnego

 pobierz
Oświadczenie woli przyjęcia do szkoły pobierz

Informacja o rekrutacji do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 18 -
rok szkolny 2023/2024
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu informuje, że w szkole prowadzony jest nabór (na rok szkolny 2023/2024) do oddziałów sportowych na poziomie klas IV i VI -piłka ręczna/piłka nożna  (nowe oddziały) i klasy VII - piłka ręczna (rekrutacja uzupełniająca). Oferta dotyczy zarówno chłoców jak i dziewcząt. 
Zapraszamy sredecznie wszystkie dzieci mające zamiar rozwijać swoje talenty sportowe pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.  
 
Szczegółowych informacji udziela nauczyciel wf B. Grzebieniewski.
 
Niezbędne dokumenty: 
Nazwa dokumentu Przyciski pobrania
Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego

 pobierz
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczęszczanie jego dziecka do oddziału sportowego  pobierz
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział jego dziecka w próbie sprawności fizycznej pobierz
Stosowne dokumenty można składać bezpośrednio do pana B. Grzebieniewskiego lub w sekretariacie szkoły w godz. od 7.00 do 15.30. W sytuacjach wyjątkowych  można przesłać skan dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (oryginały dostarczyć do szkoły w możliwie jak najkrótszym czasie).
 
podstawa prawna:

 ZARZĄDZENIE NR 47/23
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 19 STYCZNIA 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz (wraz z załącznikiem)
 
oraz
 
 ZARZĄDZENIE NR 49/23
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 19 STYCZNIA 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 
(wraz z załącznikiem)
 
 
 
***************************************
 
 
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1482165