Informuję, że po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziadzu dyrektor zmienia długość przerw międzylekcyjnych,        a co za tym idzie godziny zajęć lekcyjnych.                                                                   Zmiany obowiązywać będą od 1 września 2021 r. zgodnie z zapisami :

Nr lekcji Rozkład godzin lekcyjnych Rozkład godzin przerw Czas przerw (przerwy obiadowe)
0 7.10 - 7.55 7.55-8.00 5 min.
1 8.00 - 8.45  8.45-8.50 5 min.
2 8.50 - 9.35 9.35-9.45 10 min.
3 9.45 - 10.30 10.30-10.40 10 min.
4 10.40 - 11.25 11.25-11.40 15 min. (klasy 1-3)
5 11.40 - 12.25 12.25-12.40 15 min. (klasy 4-6)
6 12.40 - 13.25 13.25-13.40 15 min. (klasy 7-8)
7 13.40 - 14.25 14.25-14.35 10 min.
8 14.35 - 15.20 15.20-15.25 5 min.
9 15.25 - 16.10 16.10-16.15 5 min.
10 16.15 - 17.00    

                                                                                                                     Dyrektor szkoły

                                                                                                                    /-/Monika Mejer

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1536404