W zakładce tej pojawiać się będą informacje dotyczące korzystania z dziennika UONET+

Od dnia 1 września 2016r. w naszej szkole funkcjonuje e-dziennik UONET+.

Poniżej umieszczono linki do instrukcji logowania oraz podręcznika użytkownika e-dziennika.
Bardzo prosimy o systematyczne kontrolowanie e-dziennika są tam umieszczane np. informacje dotyczące reorganizacji planu zajęć w przypadku nieobecności nauczycieli.

Regulamin funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego znajduje się w panelu Nawigacja w zakładce Dokumenty.
 
Ewentualne problemy z dostępem do e-dziennika (po sprawdzeniu opcji "Przywróć dostęp")  zgłaszamy do wychowawcy klasy.

Logowanie

 
Zapomniałeś hasła do e-dziennika? Obejrzyj film , jak je odzyskać! kliknij ten link: https://www.youtube.com/watch?v=ekbAbLu760Y (jeśli link się nie otwiera, skopiuj go i wklej w pasku adresu w Twojej przeglądarce)
 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH W E-DZIENNIKU:

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 18 w Grudziądzu, 86-300 Grudziadz ul. Dąbrówki 7, tel. 564626943.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 48 56 45 10 471 lub 70.
3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły, w tym w celu umożliwienia korzystania z systemu dziennika elektronicznego.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły jako ich administratora. Przykładem takiego podmiotu jest dostawca systemu dziennika elektronicznego.
6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę).
8. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
9. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. do ograniczenia przetwarzania danych,
d. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1503173