baner  2017

plansza bezpieczna plus1Każdego roku na polskich drogach giną tysiące osób. Statystyki Komendy Głównej Policji alarmują o ogromnej ilości wypadków drogowych z udziałem nieletnich. Codzienna droga do szkoły, uliczne gry i zabawy czy jazda rowerem stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia naszych najmłodszych. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu drogowego szczególnie naglącą wydaje się potrzeba uposażenia młodych ludzi w wiedzę i nawyki niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drogach. Wprowadzanie już od najmłodszych lat programów edukacyjnych z wychowania komunikacyjnego służy nie tylko doraźnej ochronie dzieci lecz wpływa na kształtowanie postaw  i rozwijanie kultury jazdy przyszłych kierowców. Działania dydaktyczne z zakresu ruchu drogowego prowadzone w początkowych etapach kształcenia stanowią więc jeden ze skuteczniejszych środków prewencyjnych, który może zminimalizować ryzyko wypadków komunikacyjnych.
Odpowiedzialność za poprawę bezpieczeństwa i jakości poruszania się po polskich drogach spoczywa nie tylko w rękach szkolnych koordynatorów ruchu drogowego, ale przede wszystkim rodziców. Oni to stanowią największy autorytet dla swoich dzieci. Rodzice i opiekunowie powinni utrwalać w praktyce wiadomości i umiejętności zdobyte przez dzieci w procesie kształcenia, powinni też dawać przykład postaw godnych naśladowania. W uświadomieniu niebezpieczeństw i potrzeby przestrzegania przepisów prawa i kodeksu drogowego pomogła dzieciom z naszej szkoły wizyta funkcjonariusza Policji.
W dniu 15 września naszych uczniów odwiedził asp. Robert Szablewski funkcjonariusz Policji Miejskiej w Grudziądzu. Przypomniał dzieciom o podstawowych zasadach przestrzegania ruchu drogowego, by nasze pociechy czuły się bezpiecznie   w drodze do szkoły. Na pamiątkę wizyty uczniowie klasy 1a,1b i 1c otrzymali elementy odblaskowe, które wspomogą bezpieczeństwo dzieci.
Fotograficzne wspomnienia znajdują się w naszej Galerii. Zapraszamy.

ABP2015
źródło: https://akademiapuchatka.pl/
     Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” , który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W ramach programu uczniowie klas pierwszych wyposażani są niezbędną wiedzę o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu, w czasie zabawy i korzystania z Internetu. Program realizowany jest we współpracy z ze specjalistami z Biura Prewencji i Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz KM Policji w Grudziądzu.

Dnia 29 września  przystępujemy po raz czwarty do akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym roku jest to już VII edycja tego święta matematyki. Jak co roku odbywa się ona pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.


Program:

25-28.09.2017. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.

29.09.2017. Egzaminy z tabliczki mnożenia:

* Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.

* Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

* W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji!

Więcej informacji: www.wmtday.org.

         Tego roku 4, a nie jak zwykle 1 września 2017r. uczniowie naszej szkoły, tak jak i ich rówieśnicy w całej Polsce, rozpoczęli nowy rok szkolny 2017/18. Uroczystości tradycyjnie poprzedzone zostały spotkaniem najmłodszych uczniów naszej szkoły - pierwszoklasistów, zgromadzonych wraz z rodzicami, na parterowym holu szkoły. Tam dzieci po powitaniu przez dyrektora szkoły przydzieleni zostali do klas i z wychowawcami oraz rodzicami udali się na inaugurację do sali gimnastycznej. Przewodnicząca SU powitała zgromadzonych i rozpoczęła pierwszy w ich życiu szkolny apel. Dyrektor szkoły tradycyjnie zabierając głos włączył do dialogu dzieci i ich rodziców. Nie zabrakło krótkiej części artystycznej w wykonaniu uczniów klasy 2a. Dokonano także podziału czwartoklasistów, których składy klas uległy cześciowym zmianom w związku z utworzeniem oddziału sportowego.
      Tego dnia wszyscy uczniowie spotkali się również z wychowawcami w swoich izbach lekcyjnych. Padły zwyczajowe słowa, iż rok szkolny 2017/18 można uznać za rozpoczęty.

Życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi udanego, pełnego sukcesów nowego roku szkolnego 2017/18.

szkola

       W naszej szkole główne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2016/17 odbyły się dnia 23 czerwca 2017r. Obchody te składały się jak zwykle z dwóch częci. Pierwszą był apel z udziałem uczniów klas I - III, którzy zdobyli Dyplom Wzorowego Ucznia oraz ich rodziców i wychowawców, zakończony krótką częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy pierwszej "a". Po apelu miały miejsce spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom klas I - III.
        Druga część to uroczysty apel z udziałem wyróżnionych uczniów klas VI - VI oraz ich rodziców, wychowawców oraz nauczycieli. Po raz pierwszy od wielu lat nie pożegnano na nim absolwentów, bowiem zgodnie z zasadami reformy edukacji ucniowie klas szóstych będą kontynuować naukę w szkole podstaowej do klasy ósmej. Na apelu jak co roku wręczono uczniom stypendia dyrektora szkoły, tego roku było ich 9. Uczniowie oraz Przewodnicząca Rady Rodziców podziękowali nauczycielom za trud dydaktyczno - wychowawczy. Ukoronowaniem apelu była krótka część artystyczna, która tego roku nawiązywała do popularnego programu telewizyjnego "MasterCef Junior". Oprawą muzyczną jak zwykle zajął się szkolny chór.  Po tej uroczystości uczniowie klas IV - VI udali się do klasopracowni na spotkania z wychowawcami klas i wręczenie świadectw wszystkim uczniom.
      22 czerwca zorganizowano również apel w trakcie którego wręczono nagrody laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych na wszystkich szczeblach oraz podsumowano osiągnięcia sportowe.
         Fotograficzne wspomnienia znajdziecie w naszej Galerii.

logosp18

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1163828