baner  2017

bezpieczny powrot uczniowie

bezpieczny powrot rodzice

Szanowni Rodzice!

Inauguracja roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020 r. (wtorek). Ze względów zachowania bezpieczeństwa, w związku z sytuacją epidemiczną, będzie miała wyłącznie charakter spotkań klasowych uczniów z wychowawcą. W trakcie spotkań wychowawcy przekażą informacje organizacyjne.

Uczniowie zapisani do klas pierwszych zgromadzą się o godz. 8.00 na boisku szkolnym (z tyłu szkoły), gdzie nastąpi powitanie przez dyrekcję szkoły oraz podział klas, a następnie uczniowie z wychowawcami przejdą do wyznaczonych izb lekcyjnych. Pierwszoklasiści przychodzą do szkoły wyłącznie z jednym opiekunem (opiekunowie obowiązkowo zakrywają nos i usta maseczkami lub przyłbicami).

Uczniowie klas II - IV oczekują na wychowawców klas na boisku szkolnym (z tyłu szkoły) o godz. 8.30, skąd z wychowawcami przejdą do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Uczniowie klas V - VIII oczekują na wychowawców klas na boisku szkolnym (z tyłu szkoły) o godz. 10.30, skąd z wychowawcami przejdą do wyznaczonych sal lekcyjnych.

UWAGA: uczniowie bez wychowawców nie wchodzą do budynku szkolnego.

                                                                   Cezary Darłak - dyrektor szkoły

do szkoly

Spot przygotowany przez Telewizję Polską to jeden z elementów szerokiej kampanii informacyjnej związanej z bezpiecznym powrotem uczniów do szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym, przygotowało szczegółowe wytyczne sanitarne dla szkół i placówek. Zostały w nich określone  zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Spot można obejrzeć na stronie https://www.tvp.info/49514991/bezpieczny-powrot-do-szkoly-najwazniejsze-zasady-w-nowym-spocie-tvp-wideo.

Na stronie internetowej MEN została udostępniona także specjalna zakładka „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. W zakładce, poza wytycznymi MEN, MZ i GIS, znalazł się m.in. zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Komunikat pedagoga szkolnego dla rodziców, którzy będą ubiegać się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2020/21

Informuję, że zmieniony został katalog wydatków, które można rozliczyć w ramach stypendium szkolnego, opracowany przez Urząd Miejski w Grudziądzu. Wnioskodawców, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium od września 2020 r. proszę o zapoznanie się z regulaminem przed dokonywaniem zakupów. Regulamin umieszczony został w pobieralni dla rodziców na stronie internetowej naszej szkoły pod tytułem: Pomoc materialna - katalog wydatków – obowiązuje od 2020/21.

                                                    /-/ pedagog szkolny: Hanna Robalewska

Szanowni Rodzice uczniów klas VIII!

Zgodnie z poleceniem Wydziału Edukacji w Grudziądzu przypominamy, że zbliża się terminem składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Uruchomiona zostannie w dniu 15 czerwca br. platforma elektronicznego naboru, adres:http://nabor.pcss.pl/grudziadz

Szczegółowy harmonogram naboru znajduje się na stronie MEN:

https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf

                                                                    Cezary Darłak - dyrektor szkoły

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1353179