Zajęcia dodatkowe prowadzone

 

w roku szkolnym 2021-2022

>podgląd<

 

******************************

Informacje o organizowanych w szkole zajęciach pozalekcyjnych posiadają wychowawcy klas, a w szczególności są koordynatorami pomocy psychologiczno - pedagogicznej skierowanej do uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1444968