W szkole nie wprowadzono obowiązku noszenia mundurków szkolnych w roku szkolnym 2020/21 przez uczniów naszej szkoły. Strój uczniowski winien być zgodny z zapisami zawartymi w Statucie szkoły (zamieszczono poniżej):

 
§ 70.
1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny, czysty i estetyczny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego stroju (nie może mieć wulgarnych i obraźliwych nadruków, eksponować głębokich dekoltów, odsłaniać brzucha, itp., spódnica i krótkie spodnie nie mogą być krótsze niż do połowy uda).
4. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:
1) dziewczęta: ciemna spódnica/spodnie i biała bluzka;
2) chłopcy: ciemne spodnie i biała koszula.
5.  Podczas  zajęć  wychowania  fizycznego  uczniów  obowiązuje  strój  sportowy  oraz  ze  względów bezpieczeństwa bezwzględny zakaz noszenia biżuterii.
6. Uczeń na podstawie pisemnej zgody rodziców może na ternie szkoły nosić biżuterię, ozdoby za wyjątkiem zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.  W przypadku  zniszczenia, kradzieży, zaginięcia biżuterii (ozdób) lub uszkodzenia ciała wynikającego z jej noszenia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
7. Zabrania się stosowania mocnego makijażu, farbowania włosów na  kolory  nienaturalne,  malowania paznokci kolorowym lakierem oraz noszenia kolczyków w innych miejscach niż uszy.
8. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne o tępych, jasnych podeszwach.
9. W budynku szkolnym okrycia wierzchnie uczeń przez cały rok szkolny pozostawia w wyznaczonej szatni i tam też dokonuje zmiany obuwia.
10. Na terenie szkoły uczniowie nie noszą nakrycia głowy.
11. Żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności subkulturowej.
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1358532