MODRENIZACJA INFRASTRUKTURY SZKOŁY

W LATACH 2019/2022

Od roku szkolnego 2019-2020 do dnia dzisiejszego szkolna infrastruktura się rozwijała. Wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także boisko wielofunkcyjne tartanowe o wymiarach 40x20 m, boisko ze sztuczną trawą o wymiarach 18x9 m, kompleks lekkoatletyczny składający się z bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia kulą, ponadto siłownia plenerowa, stoły do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki oraz gry rekreacyjne przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Wszystko oprócz boiska wielofunkcyjnego powstało w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2018-2022. W tym roku realizowany będzie także w ramach GBO integracyjny plac zabaw dla dzieci oraz boisko rekreacyjne do gier plażowych. 

GALERIA: 1 2 3 4 5 6 7

HISTORIA SZKOŁY

Wiosną roku 1965 na byłym placu ćwiczeń rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę nowego osiedla mieszkaniowego - trwałego pomnika 900-letniego istnienia naszego grodu.

Pierwsze bloki mieszkalne zostały oddane do użytku mieszkańców w sierpniu 1966 roku. Wraz z rosnącymi budynkami mieszkalnymi rozpoczęto prace wstępne pod budowę nowego gmachu szkolnego, odpowiadającego wszelkim wymogom nowoczesnej szkoły.


Budowa szkoły przebiegała wg następującego planu:

• sierpień 1966r. - prace niwelacyjne terenu pod przyszły gmach szkoły

• wrzesień/październik 1966r. - zakładanie fundamentów

• styczeń 1967r. - rozpoczęcie prac przy wznoszeniu murów i dachu

• kwiecień-lipiec 1967r. - prace instalacyjne i tynkarskie wewnątrz gmachu

• sierpień 1967r. - prace wykończeniowe (elewacja zewnętrzna gmachu)

• wrzesień 1967r. - oddanie szkoły do użytkowania.

hist1
Gmach szkolny składał się z czterech częci:

• budynku głównego - trzech kondygnacji wraz z przyziemiem

• sali gimnastycznej

• łącznika między budynkiem głównym i salą gimnastyczną

• pawilonu mieszkalnego.

W budynku znajdowały się następujące pomieszczenia:

• 15 izb lekcyjnych

• pracownie: fizyko-chemiczna, biologiczna z zapleczem, zajęć praktyczno-technicznych dla chłopców, zajęć praktyczno-technicznych dla dziewcząt

• sala gimnastyczna z zapleczem

• świetlica

• kuchnia z odpowiednim zapleczem i stołówkę

• gabinety: pomocy naukowych, lekarski, dentystyczny

• kancelaria, gabinet kierownika szkoły, pokój nauczycielski

• urządzenia sanitarne wraz z natryskami.

Z chwilą oddania do użytku gmachu szkoła posiadała już niezbędny sprzęt oraz najpotrzebniejsze pomoce naukowe zakupione ze środków inwestycyjnych.

Szkoła otrzymała nazwę urzędową: Szkoła Podstawowa nr 18 w Grudziądzu. Pierwszym jej kierownikiem mianowany został z dniem 1 kwietnia 1967r. Pan Kazimierz Reszkowski - były kierownik Szkoły Podstawowej nr 10 w Grudziądzu, zaś zastępcą - Pan Feliks Czarnecki. Grono pedagogiczne liczyło wówczas (wraz z kierownikiem i jego zastepcą) 27 nauczycieli.

Uroczystość otwarcia roku szkolnego 1967/68 odbyła się 4 września 1967r. na polanie pobliskiego parku w obecności rodziców, przedstawicieli władz oraz organizacji wojskowych. Do nauki przystłpiło wtedy 998 dzieci.

Po sześciu latach istnienia szkoła otrzymała imię Bohaterów Westerplatte. Rok póniej JW 4512 ufundowała sztandar.


hist2

Od początku istnienia placówki kierowali nią kolejno: Kazimierz Reszkowski, Krystyna Żarnicka, Maria Nereza Nerezowska, Krystyna Oleksyn, Halina Lidke, Cezary Darłak Od września 2021r. funkcję dyrektora szkoły pełni pani mgr Monika Mejer.

Od 1 września 1997 r. nasza szkoła stała się placówką z oddziałami integracyjnymi. Powstała wówczas pierwsza w Grudziądzu klasa integracyjna. Uczyło się w niej 17 pierwszoklasistów, w tym pięcioro niepełnosprawnych. Klasę tę prowadziły Panie: wychowawca - mgr Iwona Bilicka i nauczyciel wspomagający - mgr Małgorzata Pełka.

W związku z taką specyfiką szkoły sukcesywnie podejmowane są działania, zmierzające do jak najpełniejszego dostosowania architektury szkoły do potrzeb uczniów dysfunkcyjnych.

Od wielu lat "osiemnastka" szczyci się niemałymi osiągnieciami uczniów w olimpiadach przedmiotowych, rónych konkursach artystycznych, zawodach sportowych na szczeblu miasta, województwa, a nawet kraju, czego dowodem są liczne dyplomy i puchary eksponowane w głównym holu szkoły.

Poczesne miejsce w tych zmaganiach zajmował zespół taneczno-wokalny "Iskierki", prowadzony przez mgr Barbarę Mollus i mgr Danutę Zakrzewską w latach 1974 - 1993. Uświetniał on nie tylko imprezy szkolne, ale także o zasięgu ogólnopolskim (np. w Zielonej Górze, Warszawie, Koninie, Kielcach), a nawet zagranicznym (na Białorusi i w Niemczech).

Uczennica naszej szkoły i członkini zespołu "Iskierki"- Justyna Bergmann, znana jest nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Sławę tę zyskała, zdobywając tytuł Miss Polonia 2000.

Na przestrzeni prawie 40 lat wielokrotnie modernizowano wnętrze gmachu szkolnego. Obecnie w budynku głównym znajdują się następujące pomieszczenia: pracownie przedmiotowe (muzyczna, językowa, przyrodnicze, polonistyczne, matematyczne, historyczna), sale lekcyjne dla oddziałów integracyjnych i dla uczniów klas I-III, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, gabinety (dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego, terapeutyczny, pielęgniarki szkolnej), świetlica szkolna, biblioteka, sekretariat, pokój nauczycielski oraz szatnie, kuchnia z odpowiednim zapleczem i stołówkę, pomieszczenia gospodarcze. Jeden lokal pawilonu mieszkalnego zaadoptowano na salkę gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej oraz pomieszczenie dla księgowości szkolnej. Dobudowano również szyb windowy pozwalający dotrzeć "bez barier" na wszystkie kondygnacje budynku od piwnicy po ostatnie piętro.

W roku 2009 na terenie szkoły powstało boisko wielofunkcyjne, a w 2015 miejsce edukacyjno - rekreacyjne - Ogród Dziecięcych Doświadczeń.

boisk wiel ODDfota
Boisko wielofunkcyjne Ogród Dziecięcych Doświadczeń


Materiał opracowano w oparciu o kroniki szkolne.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1536411