Terminy zebrań i wywiadówek dla rodziców

w roku szkolnym 2018/19

 

12-13 września 2018r. - zebrania organizacyjno - informacyjne

rozpoczęcie g.17.00

14 września 2018r. - zebranie plenarne Rady Rodziców

rozpoczęcie g.17.00

 7-8 listopada 2018r. - wywiadówka śródsemestralna

(
poinformowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów klas I - VIII )

rozpoczęcie g.17.00

30-31 stycznia 2019r. - klasyfikacja za I semestr

(przedstawienie wyników klasyfikacji za I semestr)

rozpoczęcie g.17.00

7-8 marca 2019r. - wywiadówka śródsemestralna

Zmiana terminu: 3-4 kwietnia 2019 r.

(poinformowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów klas I - VIII )

rozpoczęcie g.17.00

 6 czerwca 2019r. - zebranie dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/20 rozpoczną naukę w naszej szkole w klasach pierwszych

rozpoczęcie g.17.00

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1265439