Terminy zebrań i wywiadówek dla rodziców

w roku szkolnym 2017/18

 

14 września 2017r. - zebranie organizacyjno - informacyjne

klklasy I - III rozpoczęcie g.16.30
klasy IV - VII rozpoczęcie g.17.30

 16 listopada 2017r. - wywiadówka

(
poinformowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów klas I - VII )

kklasy I - III rozpoczęcie g.17.00
klasy IV - VII rozpoczęcie g.18.00


1 lutego 2018r. - klasyfikacja za I semestr

(przedstawienie wyników klasyfikacji za I semestr)

klasy I - III rozpoczęcie g.17.00
klasy IV - VII rozpoczęcie g.18.00

W związku ze szkoleniem dla rodziców następuje, w niektórych klasach, zmiana godzin rozpoczęcia zebrania - szczegóły podadzą wychowawcy.

17 maja 2018r. - wywiadówka

(poinformowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów klas I - VII )

klasy I - III rozpoczęcie g.17.00
klasy IV - VII rozpoczęcie g.18.00

 

7 czerwca 2018r. - zebranie dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/19 rozpoczną naukę w naszej szkole w klasach pierwszych

rozpoczęcie g.16.00

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1179668