Harmonogram  zebrań z rodzicami

w roku szkolnym 2023/2024

zebranie

Zebrania rodziców:

(dzień tygodnia – czwartek)

 

1) 21.09.2023r.- zebranie organizacyjne

- 28.09.2023r.- zebranie Rady Rodziców: wybór Trójek klasowych

- 21.09.2023r.- szkolenie dla rodziców ucz. kl.VIII (egzamin ósmoklasisty)

2) 23.11.2023r.- zebranie śródroczne

3) 11.01.2024r.- zebranie klasyfikacyjne za I semestr (informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach)

4) 21.03.2024r.- zebranie śródsemestralne

5) 23.05.2024r- zebranie klasyfikacyjne za II semestr (informacja o zagrożeniach i proponowanych ocenach)

 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1524494