Planowane terminy ogólnoszkolych zebrań i wywiadówek dla rodziców

w roku szkolnym 2020/21

szczegóły (data, godzina, sala) przekazują rodzicom wychowawcy klas

 9-11 września 2020r. - zebrania organizacyjno - informacyjne

15 września 2020r. - zebranie plenarne Rady Rodziców (g. 17.00)

1-5 lutego 2021r. - klasyfikacja za I semestr -  zebrania on-line z wykorzystaniem platformy TEAMS

(przedstawienie wyników klasyfikacji za I semestr)

Wychowawcy klas są zobowiązani przekazać Rodzicom informacje o terminie zebrania on-line danej klasy. Rodzice na platformie TEAMS logują się korzystając z konta ich dzieci. 

>*<

Jednocześnie przypominam, że każdy wychowawca może dodatkowo zaplanować i przeprowadzić zebrania dla poszczególnych klas  informując uprzednio o tym fakcie rodziców poprzez e-dziennik.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1358477