Planowane terminy zebrań i wywiadówek dla rodziców

w roku szkolnym 2020/21

szczegóły (data, godzina, sala) przekazują rodzicom wychowawcy klas

 9-11 września 2020r. - zebrania organizacyjno - informacyjne

15 września 2020r. - zebranie plenarne Rady Rodziców (g. 17.00)

28-29 stycznia 2021r. - klasyfikacja za I semestr

(przedstawienie wyników klasyfikacji za I semestr)

 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1337007