Planowane terminy zebrań i wywiadówek dla rodziców

w roku szkolnym 2019/20

 12 września 2019r. - zebrania organizacyjno - informacyjne

klasy I - IV rozpoczęcie g.16.30

klasy V - VIII rozpoczęcie g.18.00

13 września 2019r. - zebranie plenarne Rady Rodziców

rozpoczęcie g.16.30

 28 listopada 2019r. - wywiadówka śródsemestralna

(
poinformowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów klas I - VIII )

klasy I - IV rozpoczęcie g.16.30

klasy V - VIII rozpoczęcie g.17.30

 

23 stycznia 2020r. - klasyfikacja za I semestr

(przedstawienie wyników klasyfikacji za I semestr)

klasy I - IV rozpoczęcie g.16.30

klasy V - VIII rozpoczęcie g.17.30

26 marca 2020r. - wywiadówka śródsemestralna - odwołana (KORONAWIRUS)

(poinformowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów klas I - VIII )

klasy I - IV rozpoczęcie g.16.30

klasy V - VIII rozpoczęcie g.17.30

 9 czerwca 2020r. - zebranie dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/21 rozpoczną naukę w naszej szkole w klasach pierwszych -

odwołane (KORONAWIRUS)

rozpoczęcie g.17.00

Dzień i godzina zebrania może ulec zmianie. O tym fakcie informuje wychowawca klasy lub w szczególnych przypadkach dyrekcja szkoły.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1321043