Rok szkolny 2020/21

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Dzień tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 8.20 -12.20
Wtorek 8.20 -12.20
Środa 8.20 -12.20
Czwartek 11.00 - 15.00
Piątek 8.20 -12.20

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

Dzień tygodnia Godziny pracy
       Wtorek    8.00 - 13.00
      Czwartek   9.10 - 11.40
        Piątek   11.15 - 13.45


Pedagog i psycholog przyjmuje w gabinecie na II piętrze.
Pedagog realizuje swoje zadania w czasie godzin urzędowania również poza terenem szkoły, z tego względu, umówienie się telefoniczne na rozmowę z pedagogiem będzie gwarantem spotkania w umówionym czasie.

W okresie pandemii preferowanym sposobem kontaktu z pedagogiem i psychologiem jest kontakt zdalny (ile sprawa nie wymaga kontaktu osobistego w szkole).

**********************

KOMUNIKATY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Grafika z tekstem: "800 080 222 – pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców"

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-rodzicow

29.01.2021

Uczniowie i rodzice, we współpracy ze szkołami, mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowo takie wsparcie oferuje również poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

-poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

-placówki doskonalenia nauczycieli,

-instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,

-instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,

-instytucje wymiaru sprawiedliwości,

-inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej. Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1358479