baner  2017

marzanna

    W dniu 21.03.2018r. w naszej szkole jak co roku realizowany był projekt „Powitanie wiosny”. Tego dnia nie obowiązywał mundurek uczniowski i mile widziany był kolorowy strój. Uczniowie uczestniczyli w seansach kinowych w kinie HELIOS. Dzieci klas 1 - 2 i jednej klasy 3 obejrzeli film "Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali", a pozostałych klas 3 oraz klas 4 - 7 "Cudowny chłopak". Szczególnie seans z chłopakiem w tytule przypadł do gustu zarówno młodzieży jak i opiekującym się uczniami nauczycielom. Po projekcji klasy II etapu edukacyjnego wzięły udział w spotkaniach z wychowawcami, w trakcie których udały się na pierwsze klasowe wiosenne spacery.

Dnia 29.01.2018 r. o godz. 15.00 w świetlicy szkolnej rozpoczął się Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.  Przedstawiciele szkół zaprezentowali utwory w dwóch kategoriach: klas I-III oraz IV –VII. Uczniowie przepięknie wykonywali znane polskie kolędy oraz mniej popularne pastorałki, często z oryginalnym akompaniamentem. Poziom konkursu był bardzo wysoki, przez co jury w składzie: p. Dorota Sulerzycka, p. Elżbieta Renkel i przewodnicząca p. Sylwia Szczypior, miały trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców. Organizatorzy dziękują wszystkim dzieciom za udział w  tym  przedsięwzięciu. Ostatecznie laureatami konkursu zostali :
I – III
I miejsce: Julia Kalinowska kl. I b  SP 16
II miejsce: Roksana Krauze, Martyna Krauze i Lena Trepkowska kl. III b SP Nowa Wieś
III miejsce: Zuzanna Wróbel, Julia Orylska i Antonina Gutkowska kl. III b SP 16
Wyróżnienie: Lena Gołąb kl. II b SP18
IV-VII
I miejsce: Julia Prabucka kl. V d  SP 18
II miejsce: Kaja Gburczyk  kl. IV SP4
III miejsce Zofia Karasińska kl. IV d SP 18 ex  Jagoda Pawelec kl. 5 d SP 16
Wyróżnienie: Weronika Malinowska kl. IV b SP Nowa Wieś
                                                                                                                                            Gratulacje. Zdjęcia w naszej Galerii.
                                                                            /oprac. E. Renkel/

Przypominamy, że usprawiedliwianie nieobecności oraz zwalnianie przez rodziców dziecka z zajęć podlega procedurze opisanej w Statucie szkoły § 69.1.6:

§ 69.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:(...)
6) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
a) uczeń lub rodzic ucznia usprawiedliwienia nieobecności dziecka przekazuje do wychowawcy w  formie pisemnej  (na  kartce  lub  przez  dziennik  elektroniczny)  maksymalnie  do pięciu  dni  roboczych po powrocie ucznia do szkoły,
b) jeżeli uczeń jest nieobecny dłużej niż tydzień, rodzic powiadamia wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności i prawdopodobnym terminie powrotu dziecka do szkoły,
c) usprawiedliwienie pisemne musi mieć formę i treść zawierającą termin oraz przyczynę nieobecności ucznia i podpis rodzica,
d) zwalnianie ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych przez rodzica, w wyjątkowych sytuacjach, może nastąpić po dostarczeniu pisemnej prośby o zwolnienie według podanego wzoru, zawierającej datę, godzinę, przyczynę zwolnienia, podpis rodzica oraz oświadczenie o braniu odpowiedzialności za zdrowie i życie dziecka. (...)

Nieprzestrzeganie ww. procedur będzie skutkowało uznaniem usprawiedliwień lub zwolnień za nieważne.

Wzory usprawiedliwień i zwolnień umieszczone są w zakładce Pobieralnia - dla rodziców.

16 stycznia 2018 r. kino 01 2018uczniowie klas I - III już po raz trzeci wzięli udział w "Akademii Bezpieczeństwa" - projekcie realizowanym w kinie HELIOS jako efekt współpracy Urzędu Miasta, Policji, Straży Miejskiej i MEDSAR-u w Grudziądzu.

Tym razem dzieci prócz udziału w seansie filmowym uczestniczyli w zajęciach profilaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez Pana S. Uziembło - pedagoga PPP w Grudziądzu oraz policjanta ds. Nieletnich i Patologii. Poruszony temat "Brzpieczny Internet" nie tylko związany jest z jednym z największych zagrożeń z jakim w obecnych czasach się zmagamy, ale także wpisuje się w priortyety MEN i KO na dany rok szkolny. Mamy nadzieję, że chociaz w mały stopniu nasi uczniowie poprzez udział w tym projekcie unikną pokus, które niesie za sobą nierozsądne korzystanie z technologii informatycznych.

 

   Dnia 10.01.2018 r. o godz. 11.00 w Muzeum w Grudziądzu odbyło się otwarcie wystawy szopek betlejemskich oraz plakatów pt. „Orszak Trzech Króli”, wykonanych przez uczniów placówek szkolnych i przedszkolnych. Z naszej szkoły wystawiono 12 prac wyróżnionych na szczeblu szkolnym. Autorzy dzieł wraz z opiekunami uczestniczyli w tym wydarzeniu. Rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę oraz plakat „Orszak Trzech Króli” poprzedził występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12, po czym nastąpiło wspólne kolędowanie.
   Laureatami ze Szkoły Podstawowej nr 18 są  Julia Urban z klasy III c:  I miejsce w kategorii plakat, oraz Natan Kubicki z klasy IV a: wyróżnienie. Gratulacje.
   Po wręczeniu nagród i dyplomów  uczestnicy udali się na zwiedzanie przepięknej wystawy. Dzieci bardzo szybko odnalazły swoje prace, ale także podziwiały inne dzieła, swoich koleżanek i kolegów. Wystawę można oglądać do 28. 01. 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum grudziądzkiego w godzinach otwarcia, wstęp jest darmowy.  Pozostałe zdjęcia zamieściliśmy w naszej Galerii.
                                                                                                                  
                                                                      /oprac. E.  Renkel/

kon szop

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1205137