W tej zakłądce ukazywać się będą informacje o szkoleniach i warsztatach oraz pogadanki dla rodziców dotyczące spraw edukacyjno - wychowawczych. Zachęcamy do odwiedzania i lektury.

******************************************************
 
Kliknij w ten link a przejdziesz do działu
POGADANKI DLA RODZICÓW

>*<

Zapraszamy równiez do zapoznawania się z treściami zamiesczanymi w Kąciku prawnym (lewy panel)

>*<

Emocje rodzica i emocje dziecka jak sobie z nimi radzić? - warsztaty dla rodziców

Dnia 13 i 20 stycznia w naszej szkole odbyły się warsztaty dla rodziców uczniów klas I-VI. Rodzice uczestniczący w warsztatach, przeprowadzonych przez nauczycielkę naszej szkoły panią Dorotę Drews-Murawską (posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych), przypomnieli sobie czym dla nich są emocje i co je wywołuje? Dzięki rożnym ćwiczeniom otrzymali narzędzia, które mogą wykorzystać, aby nauczyć się kontrolować emocje. Dowiedzieli się co robić, by radzić sobie ze swoimi emocjami i emocjami swoich bliskich, aby żyć z emocjami i być świadomym co odczuwamy i jak sobie z tym radzimy, jak wyrażamy emocje jak je rozpoznajemy i jak nimi zarządzamy czyli jak zyskujemy większą kontrolę nad własnym życiem. Uświadomili sobie rodzice, że są matrycą dla swoich dzieci i  tak jak oni radzą  lub nie sobie ze swoją złością ma wielki wpływ na zachowanie ich dzieci.

Oto kilka wypowiedzi uczestników warsztatów: Co mi dały warsztaty?
1. Wiem jak radzić sobie z własnymi emocjami, jak muszę jeszcze pracować nad sobą.
2. Mam dużo przemyśleń, ile mam do zrobienia w pracy nad swoim zachowaniem w stosunku do swoich dzieci.
3. Dostrzegam, że nie zawsze umie sobie radzić ze swoimi emocjami , jak również z   emocjami  mojego  dziecka , poznałam sposoby jak walczyć ze złością.
4. Muszę opanować swoją złość.
5. Uświadomiły mi jak często w codziennym życiu gości zazdrość.
6. Świetna edukacja, która pogłębiła moją wiedzę jak być dobrym rodzicem.
7. Wiem jak zarządzać swoimi emocjami.
8. Zwróciły mi uwagę na popełniane  błędy w kwestii radzenia sobie z moimi emocjami i emocjami dzieci.
9. Muszę pracować nad sobą.
10. Jak zachowywać się w sytuacjach stresujących.
11. Wiem jak ważne jest mówienie o swoich emocjach, nazywanie ich, aby rodzina mogła dobrze funkcjonować.
12. Postaram się bardziej zrozumieć swoje dzieci przez częstsze rozmowy  i postaram się inaczej reagować na ich różne zachowania.
13. Uświadomiły mi jak dużą rolę odgrywam w życiu moich dzieci i jak wiele zależy ode mnie na jakich ludzi w przyszłości wyrosną.
Dziękujemy Rodzicom, którzy są świadomymi wychowawcami swoich pociech za udział w warsztatach.
                                                                      /opr. Dorota Drews-Murawska/

************************
„Mamo, tato poćwicz ze mną” - warsztaty dla rodziców

Dnia 7 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty logopedyczne pt. „Mamo, tato poćwicz ze mną” skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do klas I-III.
Głównym celem spotkania było uświadomienie rodzicom, jak ważna jest sprawność artykulatorów w mowie dziecka. Na początku został przedstawiony rozwój mowy – po to, aby rodzice wiedzieli, kiedy jakie głoski dziecko powinno wymawiać. W ten sposób sami już mogą ocenić, w jakim wieku pojawiają się niepokojące sygnały, które skłaniają do wizyty u logopedy. Następnie rodzice zostali zapoznani z głównymi wadami wymowy, z jakimi borykają się dzieci oraz najczęstszymi przyczynami tych zaburzeń.  Przedstawiono im ćwiczenia usprawniające artykulatory oraz otrzymali bazę pomysłów do ćwiczeń w domu, a także wskazówki jak wykorzystywać czas na nie przeznaczony. Po spotkaniu każdy z rodziców dostał materiały warsztatowe: notatki z najważniejszymi ćwiczeniami i informacjami, ale również materiały, które mogą wykonać z dzieckiem w domu.


                                                                                           /oprac. A. Gołębiewska/

mtpzn1
mtpzn2
mtpzn3

**********************************
EDUKACJA RODZICÓW

w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu

I. Warsztaty i szkolenia

Data Temat Prowadzący Adresat Uwagi
Rok szkolny 2013/14
30.01.2014

Rola rodziców w kształtowaniu motywacji do nauki A. Kilian

rodzice uczniów wszystkich klas w szkoleniu wzięło udział ok. 120 rodziców
Rok szkolny 2014/15
3.11.2014r.

Kompetencje społeczne dziecka 6-letniego A. Gołębiewska

rodzice uczniów sześcioletnich w warsztatach wzięło udział 25 rodziców
Rok szkolny 2015/16
12.01.2016r.

Jak rozmawiać z dzieckiem, aby nas słuchało D. Drews-Murawska

zainteresowani rodzice uczniów wszystkich klas w warsztatach wzięło udział 31 rodziców

Rok szkolny 2016/17
23.11.2016r.

Cyber-świat - warsztaty profilaktyczne

S. Uziębło (PPP)

zainteresowani rodzice uczniów wszystkich klas w warsztatach wzięło udział 16 rodziców

7.12.2016r.Mamo, tato poćwicz ze mną

A. Gołębiewskazainteresowani rodzice uczniów klas 1 - 3 w warsztatach wzięło udział 12 rodziców

13.01.2017r. i 20.01.2017r.

Emocje rodzica i emocje dziecka jak sobie z nimi radzić?

D. Drews - Murawska

zainteresowani rodzice uczniów wszystkich klas w warsztatach wzięło udział 15 rodziców


II. Prezentacje i prelekcje

Data

Temat

Przygotowujący prelekcję/
prezentację
Adresat

Uwagi

Rok szkolny 2008/09
17.09.2008r.

Dojrzałość szkolna

H. Robalewska

rodzice uczniów klas pierwszych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach pierwszych
28.01.2009r.

Rola rodziców / opiekunów w podnoszeniu aktywności dziecka

wychowawcy klas

rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach
12.05.2009r.

Stosowanie form grzecznościowych przez uczniów i wyeliminowanie wulgaryzmów z języka codziennego dzieci wychowawcy klas

rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach

Rok szkolny 2009/10
15.09.2009r.

Dojrzałość szkolna

H. Robalewska

rodzice uczniów klas pierwszych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach pierwszych
15.09.2009r.

Profilaktyka oraz postępowanie w sytuacji pandemii grypy A(H1N1)

GIS Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia

rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach
19.04.2010r.

„Uzależnienie od komputera i Internetu”

prelegent zaproszony przez ODiDZN Grudziądz

chętni rodzice

uczestniczył przedstawiciel Rady Rodziców
przeprowadzono w ODiDZN w Grudziądzu
Rok szkolny 2010/11
16.09.2010r.

Dojrzałość szkolna

H. Robalewska

rodzice uczniów klas pierwszych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach pierwszych

18.11.2010r.

Przeciwdziałanie zażywaniu „dopalaczy” przez uczniów

A. Dents-Sadura
artykuł „Dopalacze i inne używki”
(Głos Nauczycielski nr 42 z 20.10.201r.)
rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach

27.01.2011r.

Profilaktyka oraz zasady postępowania związane z zachorowaniami na grypę A(H1N1)

Krajowy Punkt Centralny ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych przy Zakładzie Epidemiologii NIZP-PZH w oparciu o rekomendacje CDC rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach

17.03.2011r.

Zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i telefonu komórkowego A. Kilian

rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach
Rok szkolny 2011/12
14.09.2011r.

Dojrzałość szkolna

H. Robalewska

rodzice uczniów klas pierwszych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach pierwszych
23.10.2012r.

Problemy wychowawcze wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców

ks. Jan Kaczkowski – bioetyk (UMK Toruń)
M. Jakubczak  – psycholog (CMPP Warszawa)
J. Kurzępa – SWPS Wrocław, autor scenariuszy filmów „Galerianki”, „Świnki”
przedstawiciel Rady Rodziców

zrealizowano w ramach IV Grudziądzkiego Forum Porozumienia w Szkole

26.01.2012r.

Wpływ poziomu motywacji ucznia do nauki, na osiągane przez niego wyniki w nauce (ze szczególnym uwzględnieniem motywacji ze strony domu rodzinnego) wychowawcy klas

rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach

Rok szkolny 2012/13
13.09.2012r.

Dojrzałość szkolna

H. Robalewska

rodzice uczniów klas pierwszych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach pierwszych
23.10.2012r.

Problemy wychowawcze wyzwaniem dla nauczycieli i rodziców

D. Zawadzka

przedstawiciel Rady Rodziców

zrealizowano w ramach V Grudziądzkiego Forum Porozumienia w Szkole
6.12.2012r.

Interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych

E. Żychska
ODiDZN Grudziądz

rodzice uczniów klas szóstych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach szóstych
Rok szkolny 2013/14
12.09.2013r.

Dojrzałość szkolna

H. Robalewska

rodzice uczniów klas pierwszych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach pierwszych
22.10.2013r.

EEG Biofeedback - nowoczesna metoda neuroterapii
Dynamika symptomów dysleksji rozwojowej u dzieci, młodzieży i dorosłych
Neurodydaktyka- nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi
Subkultury młodzieżowe szansą lub zagrożeniem dla wychowania
D. Meller - Murawska (PPP)

M. Bogdanowicz (UG Gdańsk)


 M. Żylińska (NKJO Toruń)

 D. Łęcka (UMK Toruń)

przedstawiciel Rady Rodziców

zrealizowano w ramach VI Grudziądzkiego Forum Porozumienia w Szkole

24.10.2013r.

Zasady zdrowego żywienia

A. Kilian
E. Zygadlewicz

rodzice uczniów wszystkich klas

realizacja priorytetu MEN i KO
przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach
12.12.2013r.

Interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych

E. Żychska
ODiDZN Grudziądz

rodzice uczniów klas szóstych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach szóstych
20.03.2014r.

Korzystanie z Internetu a przestrzeganie praw autorskich

A. Kilian

rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach
Rok szkolny 2014/15
11.09.2014r.

Dojrzałość szkolna

H. Robalewska

rodzice uczniów klas pierwszych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach pierwszych

26.11.2014r.

Znaczenie rodziny w zapobieganiu i redukowaniu agresji

A. Kilian

rodzice uczniów wszystkich klas II-V

realizacja priorytetu MEN i KO
przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach II - V
29.01.2015r.

Postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka oraz powodzenia i niepowodzenia szkolne A. Kilian

rodzice uczniów wszystkich klas I-V

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach I - V

17.03.2015r.

Zagrożenia związane z korzystaniem z komputera i telefonu komórkowego A. Kilian

rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach
Rok szkolny 2015/16
10.09.2015r.

Dojrzałość szkolna

H. Robalewska

rodzice uczniów klas pierwszych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach pierwszych
20.10.2015r.

Sprawiedliwość naprawcza
Mózg dziecka - dlaczego czasami tak trudno zrozumieć ucznia
Edukacja prawna i mediacje odpowiedzią na nowe zagrożenia
Procedury redukcji zaburzeń zachowania
E. Czemierowska - psycholog
M. Kaczmarzyk - neurodydaktyk

 
A. M. Wesołowska - sędzia

 M. Zielińska - psycholog

 

zrealizowano w ramach VIII Grudziądzkiego Forum Porozumienia w Szkole

26.11.2015r.

Prawa i obowiązki rodziców względem dzieci

A. Kilian
na podst. Materiałów opracowanych przez sędzię A.M. Wesołowską
rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach

30.11.2015r.

Dziecko jako najważniejsze życiowe wyzwanie

S. Lewandowski - policjant
K. Kobylacka - Sikora - psycholog
A. M. Wesołowska - sędzia
zainteresowani rodzice

konferencja zorganizowana przez UM we współpracy z PPP i CPiT

4.02.2016

Znaczenie systematycznego czytania w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży

A. Kilian
na podstawie raportu z badania rezultatów Programu „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola”
rodzice uczniów wszystkich klas I-V

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach I-V

Rok szkolny 2016/17
14.09.2016r.

Dojrzałość szkolna

H. Robalewska

rodzice uczniów klas pierwszych

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach pierwszych
14.09.2016r.

Wpływ poszanowania mienia szkolnego przez uczniów na podniesienie estetyki i bogacenie bazy szkoły wychowawcy klas

rodzice uczniów klas 2-6

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców

26.01.2017r.

Znaczenie systematycznego przygotowania się uczniów do zajęć zarówno w formie pisemnej, ustnej jak i rzeczowej oraz regulaminowe zasady nadrabiania zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach wychowawcy klas

rodzice uczniów wszystkich klas

przeprowadzono w czasie zebrań rodziców we wszystkich klasach

 

 


© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1205132