Plany zajęć poszczególnych klas obowiązujące w roku szkolnym 2019/20


Plany posczególnych klas do wglądu zobowiązani są umieścić oraz modyfikować w miarę potrzeb w e-dzienniku wychowawcy klas.
Plany klas w wersji papierowej dostępne są do  wglądu w gablocie przy wejściu głównym do szkoły.
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1298002