Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1.09.2020 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23.12. - 31.12.2020 r. - zimowa przerwa świąteczna (możliwość organizacji zajęć opiekuńczych na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących zawodowo, którzy nie są w stanie zapewnić opieki i którzy przekażą pisemną prośbę do wychowawcy klasy.

4-17.01.2021r. - ferie zimowe  (nastąpiła zmiana na terminu) 

1 - 6.04.2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna

25.06.2021r. - zakończenie roku szkolnego

Dni wolne od zajęć z powodu świąt:

11.11.2020 r. (środa), 1.01.2021r. (piątek), 6.01.2021r. (środa), 3.05.2021r. (poniedziałek), 3.06.2020r. (czwartek).

Dni wolne od zajęć dydaktycznych decyzją Dyrektora szkoły:

25-27.05.2021 r. - egzamin ósmoklasisty

3.06.2021 r. - piątek po Bożym Ciele

Rekolekcje wielkopostne (termin ustalany przez Proboszcza parafii NSPJ w Grudziądzu) - szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

~~ # ~~

Uwaga!

W przypadku uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w czasie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ferie zimowe i letnie mogą być rozpoczęte i zakończone w innych terminach.

~~#~~

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej podsumowujące śródroczne osiągnięcia i zachowanie uczniów planowane jest na 29 stycznia 2021 r., a roczne 18 czerwca 2021 r.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1358506