Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

4.09.2017 r. - rozpoczęcie roku szkolnego

23.12. - 31.12.2017 r. - zimowa przerwa świąteczna (możliwość organizacji zajęć opiekuńczych na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły wyłącznie dla uczniów rodziców pracujących zawodowo, którzy nie są w stanie zapewnić opieki i którzy do dnia 24.11.2017r. przekażą pisemną prośbę do wychowawcy klasy)

12.02.- 25.02.2018 r. - ferie zimowe

29.03. - 3.04.2018 r. - wiosenna przerwa święteczna

22.06.2018r. - zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (proponowane przez dyrektora szkoły):

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) zarządzam, co następuje:

Ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018  w dniach:
1) 20.10.2017 - Pasowanie na ucznia pierwszoklasistów połączone z obchodami 5o-lecia szkoły
2) 21.03.2017 - realizacja projektu „Powitanie wiosny”
3) 21.06.2018 - realizacja projektu „Podsumowujemy nasze sukcesy”

(z Zarządzenia Dyrektora szkoły nr 2/2017/2018 z dnia 18 września 2017r.)

oraz

3 dni w czasie Rekolekcji Wielkopostnych -  termin: 12-14 marca 2018 r. (określa probosz Parafi NSPJ w Grudziądzu)
Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

W tych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) takiej opieki zapewnić nie mogą (świetlica - czynna w godz. 7.00-16.00).

Dni wolne od zajęć z powodu świąt:

1.11.2017r. (środa), 1.05.2018r. (wtorek), 3.05.2018r. (czwartek), 31.05.2018r. (czwartek)

Dni wolne po odpracowaniu (szkoła nieczynna):

Dyrektor po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego proponuje następujące dni wolne od zajęć po odpracowaniu:
2.05.2018r. (środa) - odpracowany udziałem w Biegu Malinowskiego w dniu 30.09.2017r.
1.06.2018r. (piątek) - odpracowany udziałem w festynie rodzinnym w dniu 19.05.2018r.

 ~~ # ~~

Uwaga!

W przypadku uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w czasie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ferie zimowe i letnie mogą być rozpoczęte i zakończone w innych terminach.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1163817