Zmieszczono tu następujące dokumenty do pobrania:

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH (opiekuńczo-wychowawczych, rewalidadyjnych, konsultacjach) - wypełniają wszyscy rodzice, którzy deklarują udział dziecka w zajęciach:  opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych, konsultacjach pobierz
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH - wypełniają rodzice uczniów, którzy będą uczęszczać na konsultacje (kl. 8) pobierz
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH - wypełniają rodzice uczniów, którzy będą uczęszczać na konsultacje (kl. 1-7) pobierz
OŚWIADCZENIE dotyczące udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo wychowawczych - wypełniają rodzice uczniów kl. 1-3, którzy będą uczęszczać na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze pobierz
pdfWniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego pobierz
pdfProśba o wcześniejsze zwolnienie ucznia z zajęć / Usprawiedliwienie nieobecności pobierz
pdfRezygnacja rodzica z udziału ucznia w zajęciach wiedzy o życiu w rodzinie pobierz
wordKARTA  ZGŁOSZENIA UCZNIA DO  ŚWIETLICY pobierz
wordKARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ pobierz
wordZgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej pobierz
wordWniosek - o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobierz
pdfPomoc materialna-oświadczenie strony 2022  pobierz
wordPomoc materialna- wniosek o doręczenie elektroniczne pobierz
wordkarta kwalif. uczestnika pobierz
wordumowa - półkolonie-1-Sp5 pobierz
wordumowa - półkolonie-1-Sp11 pobierz
wordumowa - półkolonie-1-Sp18 pobierz
wordZałącznik Nr 1 do umowy SP5 pobierz
wordZałącznik Nr 1 do umowy SP11 pobierz
wordZałącznik Nr 1 do umowy SP18 pobierz
wordPomoc materialna - katalog wydatków 2021/22 pobierz
pdfPomoc materialna - zgoda na przetwarzanie danych w SIO pobierz
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1406656