Zmieszczono tu następujące dokumenty do pobrania:

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH (opiekuńczo-wychowawczych, rewalidadyjnych, konsultacjach) - wypełniają wszyscy rodzice, którzy deklarują udział dziecka w zajęciach:  opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych, konsultacjach pobierz
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH - wypełniają rodzice uczniów, którzy będą uczęszczać na konsultacje (kl. 8) pobierz
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH - wypełniają rodzice uczniów, którzy będą uczęszczać na konsultacje (kl. 1-7) pobierz
OŚWIADCZENIE dotyczące udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo wychowawczych - wypełniają rodzice uczniów kl. 1-3, którzy będą uczęszczać na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze pobierz
pdfWniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego pobierz
pdfProśba o wcześniejsze zwolnienie ucznia z zajęć / Usprawiedliwienie nieobecności pobierz
pdfRezygnacja rodzica z udziału ucznia w zajęciach wiedzy o życiu w rodzinie pobierz
wordKARTA  ZGŁOSZENIA UCZNIA DO  ŚWIETLICY pobierz
   
wordZgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej pobierz
wordWniosek - o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobierz
pdfPomoc materialna-oświadczenie strony 2022  pobierz
wordPomoc materialna- wniosek o doręczenie elektroniczne pobierz
wordkarta kwalif. uczestnika-półkolonie 2024 pobierz
pdfumowa - półkolonie-SP8/2024 pobierz
pdfumowa - półkolonie-SP21/2024 pobierz
pdf.jpg regulamin półkolonii zimowych 2024 pobierz
pdfZałącznik Nr 1 do umowy SP8 i SP21-połkolonie 2024 pobierz
pdf pobierz
pdf.jpg pobierz

 pdf.jpgDEKLARACJA I OŚWIADCZENIE RODZICA o korzystaniu dziecka zapisanego do świetlicy z opieki w dniach wolnych od zajęć  dydaktyczno - wychowawczych.

pobierz
wordZałącznik nr 7 -monitoring pobierz
wordPomoc materialna - katalog wydatków 2021/22 pobierz
pdfPomoc materialna - zgoda na przetwarzanie danych w SIO pobierz
pdfDeklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 pobierz
pdfOświadczenie o rezygnacji z obiadów w szkolnej stołówce 2023/2024  pobierz
pdfWniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierz
pdfWniosek o wydanie mLegitymacji pobierz
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1503164