Zmieszczono tu następujące dokumenty do pobrania:

ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH (opiekuńczo-wychowawczych, rewalidadyjnych, konsultacjach) - wypełniają wszyscy rodzice, którzy deklarują udział dziecka w zajęciach:  opiekuńczo-wychowawczych, rewalidacyjnych, konsultacjach pobierz
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH - wypełniają rodzice uczniów, którzy będą uczęszczać na konsultacje (kl. 8) pobierz
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH - wypełniają rodzice uczniów, którzy będą uczęszczać na konsultacje (kl. 1-7) pobierz
OŚWIADCZENIE dotyczące udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo wychowawczych - wypełniają rodzice uczniów kl. 1-3, którzy będą uczęszczać na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze pobierz
pdfWniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie zwolnienia lekarskiego pobierz
pdfProśba o wcześniejsze zwolnienie ucznia z zajęć / Usprawiedliwienie nieobecności pobierz
pdfRezygnacja rodzica z udziału ucznia w zajęciach wiedzy o życiu w rodzinie pobierz
wordKARTA  ZGŁOSZENIA UCZNIA DO  ŚWIETLICY pobierz
wordKARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ pobierz
wordZgoda na udział dziecka w wycieczce szkolnej pobierz
wordWniosek - o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym pobierz
wordOświadczenie wychowawcy potwierdzające wydatki edukacyjne na rzecz stypendysty w roku szkolnym 2020/21 pobierz
wordPomoc materialna- wniosek o doręczenie elektroniczne pobierz
wordPomoc materialna- konto bankowe pobierz
wordPomoc materialna- oświadczenie strony pobierz
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1364385