cook

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

JADŁOSPIS

CZERWIEC 2024 r.

I TYDZIEŃ 

II TYDZIEŃ

III TYDZIEŃ

 

 

 CZERWIEC

Kwota za obiady wydawane w czerwcu wynosi

78,00 zł  ( 6,00 zł x 13 dni obiadowych)

Wpłaty proszę kierować na indywidualne konta bankowe dzieci.

W tytule przelewu należy podać dane dziecka , klasę, miesiąc np: Jan Kowalski kl. IC za kwiecień

Wpłaty należy dokonać od 20.05.2024 do 24.05.2024.

LICZY SIĘ TERMIN WPŁYWU NA KONTO, A NIE WYKONANIA PRZELEWU.

Od nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki za opóźnienia.

*************************************************************************************** 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1524512