unnamed

Godziny otwarcia biblioteki - rok szkolny 2023/2024

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK - 8:00 – 14:00

W szkolnej bibliotece można wypożyczać książki, korzystać na miejscu z księgozbioru, czasopism oraz ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej) wyposażonego w 4 stanowiska komputerowe.

Bogaty księgozbiór liczący ponad 20 tysiący woluminów, multimedia oraz czasowpisma dostosowane są do potrzeb i zainteresowań uczniów, a także nauczycieli.

Uczniowie, którzy nie mają możliwości w domu korzystania z komputera w celu przygotowania się do zajęć komputerowych czy informatyki mogą w tym celu zasiąść w pracowni ICIM.
W bibliotece dostępne do wglądu są również najistotniejsze akty prawne szkoły, np. Statut Szkoły.

Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz na miejscu rodzice uczniów naszej szkoły.

Każdego roku nauczyciele bibiloteki organizują wystawy nowości wydawniczych i konkursy dla uczniów - miłośników słowa pisanego.

Zapraszamy do korzystania!

 

bibl 1
bibl 2
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1482184