cook

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

JADŁOSPIS

KWIECIEŃ 2024 r.

I TYDZIEŃ 

II TYDZIEŃ

III TYDZIEŃ

IV TYDZIEŃ

V TYDZIEŃ

 KWIECIEŃ

Kwota za obiady wydawane w kwietniu wynosi

120,00 zł  ( 6,00 zł x 20 dni obiadowych)

Wpłaty proszę kierować na indywidualne konta bankowe dzieci.

W tytule przelewu należy podać dane dziecka , klasę, miesiąc np: Jan Kowalski kl. IC za kwiecień

Wpłaty należy dokonać od 25.03.2024 do 29.03.2024.

Wpłaty dokonane w innym terminie niż podany wyżej nie będą uwzględnione i zostaną zwrócone na konto wpłacającego.  

*************************************************************************************** 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1503234