Komunikat pedagoga szkolnego dla rodziców, którzy będą ubiegać się o stypendium szkolne i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2020/21

Informuję, że zmieniony został katalog wydatków, które można rozliczyć w ramach stypendium szkolnego, opracowany przez Urząd Miejski w Grudziądzu. Wnioskodawców, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium od września 2020 r. proszę o zapoznanie się z regulaminem przed dokonywaniem zakupów. Regulamin umieszczony został w pobieralni dla rodziców na stronie internetowej naszej szkoły pod tytułem: Pomoc materialna - katalog wydatków – obowiązuje od 2020/21.

                                                    /-/ pedagog szkolny: Hanna Robalewska

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1323425