2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – nasi uczniowie i nauczyciele w tym dniu byli ubrani na niebiesko. Takie inicjatywy mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. Obchody Dnia są też okazją do międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie, do wspólnego rozpatrywania szczególnych potrzeb osób dotkniętych autyzmem.
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu jest okazją aby głośno mówić nie tylko o potrzebach autystycznych dzieci czy dorosłych dotkniętych autyzmem ale i ich rodzin, przyjaciół.

                                                                                   /oprac. K. Śnieżek/

aut1 
 aut2
 aut3
 aut4
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1321056