oiwwszkoleOd kilku lat nasza szkoła przystępuje do programu "Owoce i warzywa w szkole" rekomendowanego przez MEN. Programem zostali objęci uczniowie klas I - III, którzy nieodpłatnie otrzymywać będą umyte i porcjowane owoce i warzywa (np. jabłka, gruszki, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewkę, soki owocowo - warzywne) w szkole 2-3 razy w tygodniu.

informacje dotyczące programu znajdziesz klikając w ten link - http://owocewszkole.org/


Fragmenty ze strony MEN dotyczące programu "Owoce i warzywa w szkole"
(...) Program „Owoce i warzywa w szkole”, przyjęty przez Radę Ministrów, polega na dostarczaniu owoców i warzyw dzieciom w placówkach edukacyjnych i jest częcią inicjatywy zaproponowanej przez Unię Europejską.

11 sierpnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr. 129, poz. 1059).

Produkty zakwalifikowane do dystrybucji w szkołach to owoce świeże: jabłka, gruszki, truskawki, warzywa świeże: marchew, rzodkiewka, papryka słodka, ogórek, oraz przetwory: soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne.

Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.

Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa są gotowe do bezpośredniego spożycia - czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe. (...)

**********************************************************************
Ile kosztuje darmowy podręcznik?

4,34 zł to koszt każdej z czterech części podręcznika do klasy I „Nasz elementarz” a 4,21 zł to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej.” Takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika.
Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I -–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
Mając powyższy przepis na uwadze, określa się koszt każdej z czterech części podręcznika do kl. I w wysokości 4,34 zł, oraz każdej z dziewięciu części podręcznika do II klasy w wysokości 4,21 zł za egzemplarz.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

                                                                  >*<

1. W naszej szkole obowiązuje obuwie zamienne przez cały rok szkolny.

2. Uczniowie obowiązkowo udają się do szatni w celu zmiany obuwia.
3. W udostępnionych uczniom szatniach, uczniowie przechowują obuwie zamienne, zawieszone na wieszakach, w uszytych woreczkach.
4. Na salę gimnastyczną uczniowie wchodzą tylko w obuwiu sportowym, o białych podeszwach przez cały rok szkolny.  
Decyzja podyktowana jest względami higieniczno-sanitarnymi (czystością sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i korytarzy szkolnych, na których uczniowie nie tylko spędzają przerwy śródlekcyjne).

 
>*<

Uczniowie w roku szkolnym 2019/20 ubezpieczeni są w

VIENER Vienna Insurance Group (dawniej Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.). Ubezpieczenie obowiązuje od 1.09.2019 do 31.08.2020 i nie ma charakteru obligatoryjnego. Szczegóły warunków ubezpieczenia podali wychowawcy na zebraniu rodziców w dniach 12 września 2019r., dodatkowych informacji udziela także sekretarz szkoły.

*************

Przypomina się, że ze względu na bezpieczeństwo obowiązuje zakaz organizowania zabaw zimowych na stoku wzniesienia szkolnego boiska wielofunkcyjnego.


 >*<

"Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych" - materiały dla dyrektorów szkół i placówek, kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły i placówki (pobrane ze strony MEN)

kliknij tu

Zachęcamy rodziców i nauczycieli do zapoznania się z tą problematyką!

 

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1297634