Zgodnie z zapisami zawartymi w nowym Statucie szkoły następuje zmiana nazwy szkoły z: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu na Szkoła Podstawowa nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu. W związku z tym zmienione zostają te nazwy we wszelkich opublikowanych na dokumentach. Sukcesywnie będzie nazwa szkoły w tych dokumentach poprawiana.

>*<

TABLICE INTERAKTYWNE W NASZEJ SZKOLE

         Od 13 kwietnia 2011r. we wszystkich klasach edukacji wczesnoszkolnej funkcjonują tablice interaktywne. Zastąpiły one tradycyjne tablice. Wyposażenie naszej szkoły w te nowoczesne środki było możliwe dzięki przystąpieniu naszego miasta do udziału w projekcie pn. „e-Usługi Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

         Tablice interaktywne są nowoczesnym sprzętem edukacyjnym, który działa podobnie jak ekran dotykowy. Za ich pomocą możliwa jest obsługa programów uruchomionych na podłączonych komputerach, a także sporządzanie notatek, zapisywanie i wydruk zawartości ekranu. Projekt „e-Usługi Organizacja” obejmuje zakup zestawów składających się z tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego, notebooka wraz z oprogramowaniem edukacyjnym, projektora oraz okablowania, a także głośników i szkolenia. Dodatkowym elementem wyposażenia każdej szkoły podstawowej biorącej udział w projekcie jest wizualizer stacjonarny pozwalający pokazywać przedmioty lub dokumenty w powiększeniu.
Mamy nadzieję, że wprowadzenie tych nowoczesnych tablic nie tylko uatrakcyjni proces edukacyjny, ale przede wszystkim wpłynie na podniesienie wyników kształcenia.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1439011