REGULAMIN ZACHOWANIA W CZASIE PRZERW

UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOEJ NR 18 W GRUDZIADZU

(aktualizacja - 4.03.2019 r.)

1. Uczniowie w czasie przerw zobowiązani są do:

-  odpowiedniego zachowania w toaletach szkolnych (przebywają tam tylko uczniowie załatwiający potrzeby fizjologiczne i higieniczne),

-  bezpiecznego poruszania się na korytarzach, w szatni i na boisku (zakaz biegania w budynku szkolnym, możliwość siedzenia na ławeczkach, stania w miejscach nie zakłócających ruchu, bezpieczne zabawy, bezpieczne poruszania się po schodach),

-  korzystania wyłącznie z jednej wyznaczonej klatki schodowej (za wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnym narządem ruchu),

- z windy korzystają uczniowie wyłącznie pod opieką nauczyciela, b ądź osoby dorosłej,

-  przestrzegania zakazu operowania przedmiotami ostrymi, kijami, rzucania kasztanami, kamieniami, śnieżkami i innymi przedmiotami,

-  przestrzegania zakazu przynoszenia petard i innych materiałów wybuchowych,

-  utrzymywania czystości,

-  kulturalnego i pozbawionego aktów przemocy zachowania.

2. Uczniowie podczas przerw spędzanych na boisku przebywają wyłącznie na części wyasfaltowanej.

3. W czasie przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły.

4. W czasie przerw lekcyjnych uczniowie w okresie od 1.09-1.10 oraz 1.04-końca roku szkolnego wychodzą w dni pogodne (od przerwy po drugiej godzinie lekcyjnej do przerwy po 5 godzinie lekcyjnej włącznie) na boisko szkolne (w budynku pozostają jedynie uczniowie, których stan zdrowia nie pozwala na to o czym decyduje n-l dyżurujący), a w pozostałym okresie oraz dni deszczowe przebywają na korytarzach.

5. Uczniowie  dbają o to, aby nie było żadnych nieczystości (śmieci, resztki jedzenia, itp.).

6. Podczas przerw w klasach pozostawać mogą uczniowie wyłącznie w obecności nauczyciela.

7. W dyżurowaniu nauczycieli pomocny jest kolektyw uczniów (Samorząd Uczniowski, PCK), który pełni dyżur pod opieką nauczyciela. Uczniowie zobowiązani są do zastosowania się do jego poleceń.

8. O wstrzymaniu zasady spędzania przerw na boisku ze względu na nieodpowiednią aurę lub stan boiska szkolnego poinformowani zostaną uczniowie przez nauczycieli.

9. Podczas przerw międzylekcyjnych spędzanych w budynku szkoły uczniowie przebywają:

-  w szatni wyłącznie uczniowie przebierający się,

-  na parterze: uczniowie klas integracyjnych,

-  na I piętrze: uczniowie klas I – IV,

-  na II piętrze: uczniowie klas V – VIII,

- jeśli na przerwie zamknięta jest świetlica, to uczniowie, którzy w tym czasie powinni przebywać w świetlicy szkolnej spędzają przerwy na pietrze analogicznie przypisanym jego klasie w czasie lekcji.

10. Do przestrzegania powyższego regulaminu zobowiązani są bez wyjątku wszyscy uczniowie.

11. Nie przestrzeganie zasad regulaminu przez uczniów podlega karom zgodnie z OW.

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1439008