baner  2017

     18 kwietnia 2018r. obfitował w naszej szkole w dwa ważne wydarzenia. Tego dnia o godzinie 16.00 Dyrektor szkoły powitał dość licznie zebranych rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z ich pociechami. Uczniowie ze szkolnego samorządu uczniowskiego wręczali na powitanie dzieciom lizaki, a ich opiekunom foldery naszej szkoły. Po krótkim wystąpieniu dyrekcji szkoły dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w zajęciach otwartych: ruchowych - "interaktywny dywan", edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, plastycznych oraz integracyjno - poznawczych. Zajęcia te prowadzili nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2018/19 będą wychowawcami pierwszoklasistów. Była również okazja odwiedzenia świetlicy szkolnej w celu uzyskania informacji o jej funkcjonowaniu. Na koniec wicedyrektor szkoły zaprosiła dzieci wraz z opiekunami na drugie wydarzenie jakim były XXI Potyczki Rodzinne.

    W tym roku poraz pierwszy w zabawie wzięły udział rodziny, których dzieci będą w przyszłym roku szkolnym uczniami naszej szkoły. Prócz startujacych 5 rodzin zaszczycił nas swoją obecnością gość specjalny - pomysłodawczyni imprezy, Pani Danuta Sobczyk. Pani Sobczyk z właściwym dla siebie ciepłem podziękowała za zaproszenie, krótko przedstawaiła informację o swoim wkładzie w powstanie tej inicjatywy oraz wyraziła radość z kontynuacji przedsięwzięcia, jakie zainaugurowała. Skromny bukiet kwiatów, jaki otrzymała, stanowił podziękowanie za przybycie i zapoczątkowanie tego trwającego już przeszło 20 lat cyklu imprez.

    Po tych wzruszających chwilach rozpoczęły się zmagania rodzin. Jak co roku rywalizowały one w konkurencjach sportowych, ogrodniczych oraz sprawdzały swoją wiedzę, tym razem na temat wiosennych roślin, bo właśnie wiosna była tematem przewodnim tegorocznej imprezy. Uczniowie z klas reprezentowanych przez rodziny, jak co roku, przygotowały kolorowy i pełen spontaniczności doping,  który zagrzewał zawodników do „walki”. Chociaż wyłoniono zwycięzców nagrody dla wszystkich były jednakowe, bo tak naprawdę chodzi w tych potyczkach nie o zwycięstwo, ale o wspólną zabawę. Zwycięską rodziną w tym roku okazali się Państwo Kieszek, pozostałe miejsca zajęły rodziny: Wiśniewskich, Sobótków, Schmidt i Wójcików.

    Dzięki naszym stałym sponsorom mogliśmy uhonorować naszych zawodników cennymi nagrodami. Wszystkie dzieci, które przybyły na potyczki z osobą dorosłą wzięły również udział w losowaniu i niektórym udało się wygrać cenne nagrody.

   Serdecznie dziękujemy darczyńcom za dary serca, a wszystkim uczestnikom i widzom za wspaniałą zabawę i zapraszamy za rok.                       

                                                                                                          Organizatorzy
 potyczki2018

   Z okazji Świąt Wielkanocnych uczestniczymy w różnorodnych imprezach. W tygodniach przedświątecznych odbywał się wpisany już w tradycję szkoły kiermasz organizowany przez nauczycieli i uczniów klas I - III, na którym można było nabyć dekoracje, karty świąteczne i pyszne ciasta. 
    27 marca 2018 r. uczniowie klas I-VII wzięli udział w "Misterium paschalnym" przygotowanym przez panie katechetki: Elżbietę Renkel i Dorotę Sulerzycką oraz chór szkolny pod batutą Sylwii Szczypior.
      Mamy nadzieję, że wszystkie te działania wprowadzą całą społeczność szkolną w podniosły nastrój tych szczególnych świąt.

kier wielk2018
mist pas2018 3
mist pas2018 2
mist pas2018 1

 

 

marzanna

    W dniu 21.03.2018r. w naszej szkole jak co roku realizowany był projekt „Powitanie wiosny”. Tego dnia nie obowiązywał mundurek uczniowski i mile widziany był kolorowy strój. Uczniowie uczestniczyli w seansach kinowych w kinie HELIOS. Dzieci klas 1 - 2 i jednej klasy 3 obejrzeli film "Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali", a pozostałych klas 3 oraz klas 4 - 7 "Cudowny chłopak". Szczególnie seans z chłopakiem w tytule przypadł do gustu zarówno młodzieży jak i opiekującym się uczniami nauczycielom. Po projekcji klasy II etapu edukacyjnego wzięły udział w spotkaniach z wychowawcami, w trakcie których udały się na pierwsze klasowe wiosenne spacery.

Dnia 29.01.2018 r. o godz. 15.00 w świetlicy szkolnej rozpoczął się Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek.  Przedstawiciele szkół zaprezentowali utwory w dwóch kategoriach: klas I-III oraz IV –VII. Uczniowie przepięknie wykonywali znane polskie kolędy oraz mniej popularne pastorałki, często z oryginalnym akompaniamentem. Poziom konkursu był bardzo wysoki, przez co jury w składzie: p. Dorota Sulerzycka, p. Elżbieta Renkel i przewodnicząca p. Sylwia Szczypior, miały trudne zadanie z wyłonieniem zwycięzców. Organizatorzy dziękują wszystkim dzieciom za udział w  tym  przedsięwzięciu. Ostatecznie laureatami konkursu zostali :
I – III
I miejsce: Julia Kalinowska kl. I b  SP 16
II miejsce: Roksana Krauze, Martyna Krauze i Lena Trepkowska kl. III b SP Nowa Wieś
III miejsce: Zuzanna Wróbel, Julia Orylska i Antonina Gutkowska kl. III b SP 16
Wyróżnienie: Lena Gołąb kl. II b SP18
IV-VII
I miejsce: Julia Prabucka kl. V d  SP 18
II miejsce: Kaja Gburczyk  kl. IV SP4
III miejsce Zofia Karasińska kl. IV d SP 18 ex  Jagoda Pawelec kl. 5 d SP 16
Wyróżnienie: Weronika Malinowska kl. IV b SP Nowa Wieś
                                                                                                                                            Gratulacje. Zdjęcia w naszej Galerii.
                                                                            /oprac. E. Renkel/

Przypominamy, że usprawiedliwianie nieobecności oraz zwalnianie przez rodziców dziecka z zajęć podlega procedurze opisanej w Statucie szkoły § 69.1.6:

§ 69.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:(...)
6) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
a) uczeń lub rodzic ucznia usprawiedliwienia nieobecności dziecka przekazuje do wychowawcy w  formie pisemnej  (na  kartce  lub  przez  dziennik  elektroniczny)  maksymalnie  do pięciu  dni  roboczych po powrocie ucznia do szkoły,
b) jeżeli uczeń jest nieobecny dłużej niż tydzień, rodzic powiadamia wychowawcę klasy o przyczynie nieobecności i prawdopodobnym terminie powrotu dziecka do szkoły,
c) usprawiedliwienie pisemne musi mieć formę i treść zawierającą termin oraz przyczynę nieobecności ucznia i podpis rodzica,
d) zwalnianie ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych przez rodzica, w wyjątkowych sytuacjach, może nastąpić po dostarczeniu pisemnej prośby o zwolnienie według podanego wzoru, zawierającej datę, godzinę, przyczynę zwolnienia, podpis rodzica oraz oświadczenie o braniu odpowiedzialności za zdrowie i życie dziecka. (...)

Nieprzestrzeganie ww. procedur będzie skutkowało uznaniem usprawiedliwień lub zwolnień za nieważne.

Wzory usprawiedliwień i zwolnień umieszczone są w zakładce Pobieralnia - dla rodziców.

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1323415