baner  2017
              W ramach realizacji zadań programu wychowawczego naszej szkoły gościliśmy w okresie 23 - 29 lutego 2016r. przedstawicielki Straży Miejskiej w Grudziądzu, które poprowadziły zajęcia profilaktyczne: "Bezpieczne dzieciństwo" dla uczniów klas pierwszych oraz "Agresja i przemoc w szkole" dla klas 4-6. Spotkania te realizowane były w formie pogadanek, wykładów, pokazów multimedialnych. Ich celem było celu wyposażenie dzieci w wiadomości i umiejętności pozwalające zapobiegać zagrożeniom ich bezpieczeństwa oraz kształtować postawy asertywności i bezkonfliktowego rozwiązywania problemów. Tego typu lekcje organizowane są w naszej szkole od wielu lat, bo przecież dzieciństwo szczęśliwe to dzieciństwo bezpieczne. Fotografie z zajęć prowadzonych w klasach pierwszych znajdziecie w Galerii.
prog prof

    Po raz kolejny w naszej szkole odbyły się zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów uczeszczających do naszej szkoły. W latach poprzednich były prelekcje połączone z prezentacją multimedialną dla rodziców uczniów wszystkich klas (prowadząca - A. Kilian), a w roku ubiegłym warsztaty skierowane do rodziców pierwszoklasistów (prowadząca - A. Gołębiewska). W tym roku warsztatami objęto chętnych rodziców uczniów obu poziomów nauczania. Ukonstytuowały się dwie kilkunastoosobowe grupy. Dyrekcja szkoły i prowadząca warsztaty dziękują rodzicom za udział w szkoleniu.
    
     Oto notatka opracowana przez nauczycielkę prowadzącą to spotkanie:

   Kompleks higieniczno-sanitarny dla obiektów sportowych - sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu to projekt Budżetu Obywatelskiego, który zyskał aprobatę środowiska lokalnego mieszkańców Tarpna i został zrealizowany. W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne otwarcie kompleksu z udziałem Pana Prezydenta Roberta Malinowskiego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała uczennica oddziału integracyjnego pospołu z włodarzem miasta. Oddane do użytku obiekty będą służyły nie tylko uczniom naszej szkoły, ale też osobom korzystającym z obiektów sportowych naszej placówki, a nie będącym jej uczniami. Istotnym jest fakt, że oddane pomieszczenia dostosowane są do potrzeb ludzi niepełnosprawnych. Jak podkreśla pomysłodawczyni projektu Pani Magdalena Kamińska (mama dziecka niepełnosprawnego) to dowód na to, że w naszej szkole pamięta się i robi wiele dla ludzi, którzy dzięki takim inicjatywom, mimo ograniczeń, mogą korzystać z dóbr dostępnych często tylko dla osób pełnosprawnych. 
      Raz jeszcze dziękujemy wszystkim ludziom o wielkich sercach, którzy poparli tę inicjatywę i doprowadzili do jej urzeczywistnienia.
         Serdecznie dziękujemy również wykonawcy projektu za solidność, terminowość i standardy wykonawstwa godne XXI wieku.

        
W naszej Galerii w folderze Z historii szkoły znajdziecie zdjęcia ilustrujące to wydarzenie.
W roku szkolnym nasza szkoła nawiązała i realizowała współpracę z Polską Szkołą Sobotnią przy Stowarzyszeniu Kultury i Języka Polskiego / PLCA w Bedford. Oto podziękowanie jakie wpłynęło na rece Dyrektora naszej szkoły (Kliknij tu).
Liczymy, że w kolejnych latach szkolnych kontakty te zacieśnią się ku obopólnemu zadowoleniu.

Bedford
      la dla kazdegoW marcu 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Polskiego Związku Lekkoatletyki - Lekkoatletyka dla każdego. W ramach projektu odbywają się zajęcia sportowe dla dzieci klas I - III oraz IV - VI, prowadzone przez p. Bartłomieja Dominikowskiego. Szkoła otrzymała sprzęt sportowy do zajęć lekkoatletycznych. Raz w miesiącu dla uczestników odbywają się eventy szkolne, podczas których dzieci mogą sprawdzić i zaprezentować swoje umiejętności lekkoatletyczne.
     Ostatni event szkolny odbył się 28 kwietnia 2015 r. Brały w nim udział klasy: 2 B, 3 B oraz 3 C. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach: bieg z pałeczką sztafetową, bieg przez płotki oraz w zabawach z piłkami. Zawody "młodych"sportowców, z dużą dawką energii i oraz rywalizacji, wygrała 3 B.
LA dla kazdego2
LA dla kazdego1
Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1341975