Drukuj

Jeśli chcesz przeczytać wybrany dokument kliknij jego nazwę.

doc STATUT SZKOŁY

  docPROGRAM  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

  docREGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW NA PRZERWACH

 

docREGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH 

docREGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCHdocREGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW I BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO


doc
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

docREGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

  docKONTROLA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

docOŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

 „Informacja o ocenianiu w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu”

~~*~~

Procedury bezpieczeństwa uczestników procesu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu podczas pandemii covid-19

>*<

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS -CoV-2 u uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu

Procedury funkcjonowania w czasie pandemii Covid -19,

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 18

im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu,

w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS – tryb pełny stacjonarny

>kliknij w obrazek<