Drukuj

logo integr7 grudnia 2018 r. odbył się  XVI  Miejski Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Tegoroczne hasło Dnia Osób z Niepełnosprawnością to „Sięgnij po sukces!”.  Hasło to jest odpowiedzią na potrzebę systemowego rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, do których zalicza się m.in. problem aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich szans, jakie tworzą dzisiaj nowe formy pracy i nowe technologie, a także problemy związane z zabezpieczaniem warunków do środowiskowego funkcjonowania i zagwarantowania poprawienia dostępu do mieszkalnictwa chronionego.
Wspólnie z nami świętowali:
1. Uczniowie  klasy IIa ze Szkoły Podstawowej nr 18
2.  Dzieci z Przedszkola Miejskiego Kopernik gr. Biedronki
3. Dzieci z Przedszkola Miejskiego Tarpno gr Niezapominajki
4. Dzieci z Przedszkola Miejskiego Kopernik gr. Krasnale
5. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola Dom Małego Skrzata gr. Elfy
6. Dzieci z Niepublicznego Przedszkola  Integracyjnego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety – Dzieci Matki Marii
7. Uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 17 – klasa Ia
8. Uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 15 – klasa IIa
9. Dzieci z  Ośrodka Szkolno – Wychowawczego   Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety
10. Uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 13 – klasa Va oraz solista Maks
11. Uczennica z  Zespołu Placówek Edukacyjno Rewalidacyjnych
12. Uczniowie  ze Szkoły Podstawowej nr 18 - klasy IIIa .
Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy za rok.

                                                                                           /oprac. K. Śnieżek/