Drukuj

W związku z otrzymaną w dniu 18 maja 2018 r. informacją z MEN proszę rodziców o zapoznanie się z załączonym listem.

Treść informacji z MEN:
Wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

W związku z tym, uprzejmie proszę o udostępnienie rodzicom i opiekunom uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum załączonego listu.

Z poważaniem

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:
- List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów - tu kliknij