baner  2017

        Przypominam, że 15 października 2019 r. upływa termin składana przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas ósmych wniosków o dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty. Dostosowanie następuje na podstawie aktualnego (wydanego w II etapie kształcenia) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno -  pedagogicznej zawierającej zalecenie o dostosowaniu warunków lub stosownego zaświadczenia lekarskiego. Wniosek, do którego należy załączyć kserokopię orzeczenia, opinii lub zaświadcczenie lekarskie należy złożyć w sekretariacie szkoły. Druk wniosku można pobrać w sekretariacie szkoły.

                                                                                                Dyrektor szkoły

Uczniowie naszej szkoły, a na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klas I-III zbierali przybory szkolne, plecaki, książki, aby przekazać je za pośrednictwem Fundacji "Przy -Stań" dla dzieci, młodzieży Polaków uczęszczających na Litwie do szkoły, aby żyło im się łatwiej. Oni chcą uczyć się polskiego chcą mówić po polsku, czytać po polsku. My  im pomogliśmy. Nasi uczniowie i nauczyciele potrafią poszerzać obszar dobra w tym świecie. Zawsze pamiętamy, że dobro wraca.
Zobaczcie co nazbieraliśmy. Zapraszamy do galerii.   
                                                                        /opr. D. Drews-Murawska /

Z okazji 100-lecia założenia organizacji Czerwonego Krzyża  w Ogrodzie Botanicznym w Grudziądzu osłonięto popiersie założyciela tej organizacji Henrego Dunanta. Na uroczystość przybyły władze miasta, zarząd PCK z Grudziądza oraz Bydgoszczy, władze oświatowe, przedstawiciele wojska, opiekunowie szkolnych kół PCK oraz młodzież. Przedstawiciele naszej szkoły również uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, gdyż rzeźba powstała również ze środków finansowych zebranych w naszej szkole przez wolontariuszy PCK. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji. Zapraszamy do oglądania dzieła.
                                                                                /oprac. Elżbieta Renkel/

PCKpopiersie

Fundacja „Pomimo wszystko” - Izabela i Filip Globke oraz przedstawiciel sklepu Auchan pani Sylwia Paczkowska zbierali w czasie wakacji artykuły szkolne, które w naszej placówce trafiły do dzieci ze spektrum Autyzmu.
Dyrekcja, nauczyciele oraz dzieciaki dziękują darczyńcom za dar serca.


                                                                                      /opr. D. Drews-Murawska /

auchan2019

Z powodu pilnej konieczności wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej sekretariat do odwołania przyjmuje interesantów (rodziców, uczniów) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 9.00. Decyzję uzgodniono z Wydziałem Edukacji UM w Grudziądzu.

Za wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

                                            Dyrektor szkoły

                                          /-/ Cezary Darłak

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1281067