baner  2017

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

Do 25 kwietnia br. zostały przedłużone obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół podstawowych.

Napis: Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia . W prawym dolnym rogu logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Dodatkowo możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych w określonych typach szkół. (...) obostrzenia w funkcjonowaniu szkół podstwowych zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Zajęcia sportowe w szkołach

Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dotyczy to m.in. szkół podstawowych z oddziałami sportowymi.

Pozostałe szkoły i placówki

W pozostałych szkołach i placówkach zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia br.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2021 r.

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu informuje, że rekrutacja uczniów do szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Grudziądza na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywać się elektronicznie. Od 17 maja 2021 r. uruchomiona zostanie strona internetowa http://nabor.pcss.pl/grudziadz, na której uczniownie klas VIII będą mogli samodzielnie rejestrować się do wybranych placówek.

Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały ustalone przez MENiN (załącznik nr 1 - kliknij tu).

Po zarejestrowaniu sie w podanych terminach, nie będzie potrzeby odwiedzania wszystkich szkół, które uczeń - absolwent wybrał. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydat dostarcza jedynie do szkoły pierwszego wyboru, ktore szkoła weryfikuje. Szczegóły przekazywania dokumentów będą zamieszczone na stronach internetowych poszczegółnych szkół ponadpodstawowych.

Instrukcja składania dokumentów - załącznik nr 2 (kliknij tu).

Grudziądz, dnia 30.03.2021 r.

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Podstawowej nr 18 w Grudziądzu informuje, że informacje o zakwalifikowanych kandydatach do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 będą udzielane wyłącznie w Sekretariacie Szkoły bądź telefonicznie (telefon kontaktowy: 56 46 269 43 lub 609 003 943) ze względu na przepisy RODO.

Do 6 kwietnia 2021 roku należy złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 18 (druk oświadczenia do pobrania w sekretariacie lub na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA DO SZKOŁY). Wypełnione oświadczenie można złożyć w sekretariacie osobiście lub przekazać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

                                                                                            Dyrektor szkoły

                                                                                           /-/ Cezary Darłak

 

do szkoly

wiosna2021

Grafika z tekstem: "Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach – od 22 marca do 11 kwietnia"

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych z oddziałami sportowymi.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br.

>*<

1) Przypominamy, że nauczanie zdalne odbywa się w naszej szkole z wykorzystaniem platformy TEAMS.

2) Wniosek dotyczący uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych w świetlicy, o którym mowa wyżej, należy złożyć PILNIE w formie pisemnej poprzez e-dziennik do nauczyciela świetlicy, wychowawcy lub ewentualnie do sekretarz szkoły. Opieka ta dotyczy wyłącznie dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.

3) Termin wiosennej przerwy świątecznej: 1 - 6.04.2021 r. , nie uległ zmianie.

Podkategorie

© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1358513