eduk czyt
Realizując zadanie w zakresie edukacji czytelniczej uczniowie klas 1-3 naszej szkoły uczestniczą systematyczn
ie w tzw. lekcjach bibliotecznych organizowanych i prowadzonych w książnicy miejskiej.
  

**************************************************************
ROK SZKOLNY 2017/18

Informacje o uczestnictwie w zajęciach znajdują się jako notatki przy zdjęciach opublikowanych w naszej Galerii
 
ROK SZKOLNY 2016/17

"Pierwsza lekcja w szkolnej bibliotece kl. 2b"

Uczniowie klasy II b uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Byli bardzo podekscytowani, ponieważ od tego dnia wszyscy mogli wypożyczyć książki do czytania. Pani Agata zapoznała dzieci z regulaminem biblioteki oraz z procedurami korzystania z  biblioteki. Ciekawymi opowieściami o książkach zachęciła dzieci do czytania książek, które są źródłem wiedzy i wielkim przyjacielem człowieka. Zobaczcie jak było na lekcji bibliotecznej. Zapraszamy do Galerii.

                                                             /opr. D. Drews-Murawska/

"2c inauguruje biblioteczną edukację czytelniczą"

Uczniowie klasy 2c wraz z wychowawcą byli dnia 27.09.2016r.  w Bibliotece Miejskiej na pierwszych w tym roku szkolnym zajęciach edukacyjnych. Dzieci dowiedziały się jaką rolę pełnią pszczoły i inne owady w przyrodzie. Obejrzały też film o Mai i Guciu. Zdjęcia znajdziecie w Galerii.

                                                                 /oprac. G. Bociek/

„Książka i biblioteka przyjacielem człowieka
”.

Uczniowie klasy II b i III a uczestniczyli w sobotę 24 września w warsztatach dotyczących wdrażania młodych ludzi do czytania. Pani Danusia bibliotekarka Działu Dziecięcego wprowadziła dzieci w świat książek. Inscenizacje, które przygotowała dla dzieci miały dzieciom uświadomić jak ważne jest czytanie w życiu człowieka, co zyskujemy czytając książki, jak należy dbać o książki, w jakich miejscach czytać książki.
Dzieci już teraz wiedzą, że ten kto czyta książki nigdy nie będzie się nudził. Zapraszamy do Galerii.

                                                  /opr. D. Drews-Murawska/
 
        "Noc z książką w szkole"
 
Dnia 25.XI.2016 grupa uczniów klas II i III wzięła udział w nocnym biwaku w szkole promującym czytelnictwo w klasach młodszych. Dzieci uczestniczyły w ciekawych grach i zabawach w których mogły pochwalić się znajomością literatury dziecięcej. Na wstępie przeszły „Chrzest Wytrawnego Czytelnika”. Musiały m.in. wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji w książkach. Podczas zabawy terenowej uczniowie nie tylko wykorzystali swoją wiedzę czytelniczą  ale także nauczyły się odszyfrowywać wiadomości. Wszystkim podobało się tworzenie kostiumu wybranej  postaci literackiej. Po intensywnych zabawach, kolacji i toalecie „nocni czytelnicy” obejrzeli film na dobranoc. Nazajutrz po śniadaniu wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami i książkowymi upominkami. Fotograficzne migawki znajdziecie w naszej Galerii.

                                                                               Organizatorzy
                                                        (A. Gołębiewska, M. Sadowska, K. Śnieżek)
 
"Rok Rzeki Wisły 2017"
 
Celem "Roku Rzeki Wisły" jest uruchomienie energii i działań na wielu poziomach oraz tworzenie trwałych efektów: projektów, cyklicznych działań i produktów turystycznych,kulturalnych i społecznych.
W tym roku obchodzimy 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. W 1467 roku rozpoczęła się wolna żegluga na Wiśle.Dla Polski zaczął się ponad 300 letni "złoty okres" żeglugi wiślanej. O Wiśle napisano wiele wierszy, opowiadań i legend.Powstały też pieśni, np. "Płynie Wisła, płynie", "Być może, gdzie indziej..." itp.
Z okazji "Roku Rzeki Wisły"  uczniowie klasy 2c uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych  pt. "Płynie Wisła, płynie" w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu. Na slajdach dzieci obejrzały Wisłę  od źródła do ujścia.  Miały też dużo ciekawych i pouczających zabaw, np.:uczestniczyły w "łowieniu ryb", "pływały łodziami i tratwami po rzece", poszukiwały zwierzęta żyjące nad wodą.
Zapraszamy do Galerii.
 
                                                                                  /oprac. G. Bociek/
 
Spotkanie autorskie
 
 
We wtorek 9.05.2017r. uczniowie klasy 2c uczestniczyli w Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu w spotkaniu autorskim z Panią Agnieszką Frączek, autorką wierszy i opowiadań dla dzieci, germanistką i leksykografem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego.Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu pracowników Biblioteki Miejskiej. Dostojnego gościa przywitała Pani Danuta Rezmer prowadząca Dział Dziecięcy w bibliotece.  Na spotkanie z nami autorka przywiozła wiele kolorowych książek i czytała ich fragmenty.Wiersze jej są wesołe, dowcipne, " łamiące języki". Pani Agnieszka Frączek  w zabawnej formie  przemyca ważne treści dotyczące poprawności języka polskiego.Opowiadała o  początkach  swojej kariery pisarskiej  i o tym, skąd bierze pomysły na kolejne utwory. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali  też historii o Julianie Tuwimie i przypadku, który sprawił, że zaczął pisać wiersze dla dzieci. Autorka  odpowiadała również  na liczne pytania dzieci odnośnie swojej pracy. Następnie uczniowie   Iwo Czarnewicz i Łukasz Kruczkowski wyrecytowali wiersz autorstwa gościa "Śmiech to zdrowie",  a Julia Urban wystąpiła z wierszem "Obiecanki". Na zakończenie dzieci zakupiły książki  Agnieszki Frączek, do których wpisała ona  miłe dedykacje. Dziękując za wzruszające chwile uczniowie wręczyli kwiaty Pani Agnieszce i Pani Danucie.
Zdjęcia znajdziecie w Galerii.
 
                                                                        /oprac. G. Bociek/
© 2011-2012 Strona zaprojektowana przez Bartosz Bociek
Odsłon artykułów:
1431586