Drukuj

  motylPROMOCJA SP 18 (KLIKNIJ)

Klasy I w roku szkolnym 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 znajduje się w szkole w gablocie na parterze.

Do 05.04.2022 rodzic kandydata musi złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.