Drukuj

 motylPROMOCJA SP 18 (KLIKNIJ)

ZARZĄDZENIE NR 25/2021/2022

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GRUDZIĄDZU

Z DNIA 27.03.2022 r.

Na podstawie:

art.68 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.         (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz.U. z dnia 25 marca 2022 r. poz. 679)

§ 1

Zarządzam zniesienie obowiązku noszenia maseczek na terenie szkoły od dnia 28.03.2022r.

§ 1

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.03. 2022r.

Dyrektor szkoły:

Monika Mejer